Hybrydowa chmura obliczeniowa została wycofana, zabezpieczenia definiowane programowo zostały wprowadzone i ustanowiono duże zbiory danych. Analitycy Gartnera są czymś w rodzaju guru w branży IT. To, co mówią, ma znaczenie.

Firma Gartner zajmująca się doradztwem w zakresie IT i badaniami rynku, z siedzibą w Stamford w stanie Connecticut, co roku od 20 lat przygląda się kryształowej kuli: zespół analityków analizuje ponad 2000 technologii i wybiera około 70 z nich, uważa je za szczególnie istotne.

Technologie te są umieszczone wzdłuż krzywej, która odzwierciedla etapy, przez które przechodzi każda technologia na drodze do dojrzałości rynkowej. Użyte symbole wskazują okres, w którym można spodziewać się znacznej penetracji rynku. W przeszłości te tak zwane cykle szumu były zaskakująco dokładne.

„Hype Cycle for Emerging Technologies 2015” pokazuje, które technologie mogą być przełomowe w nadchodzących latach i które mają za sobą najlepsze czasy.

Cykl szumu jest podzielony na pięć faz: Pierwsza faza to wyzwalacz innowacji (czasami nazywany również wyzwalaczem technologicznym). Oznacza początek krzywej. Umieszczone tutaj technologie są często jeszcze w fazie badawczo-rozwojowej. Lub dostępne są pierwsze produkty typu „proof-of-concept”, ale nie są one ani gotowe do wprowadzenia na rynek, ani nie mają wiarygodnej perspektywy ekonomicznej. Prognozy są więc zazwyczaj takie, że potrzeba więcej niż dziesięciu lat, zanim coś znaczącego się z tego wyłoni.

Potem następuje szczyt zawyżonych oczekiwań – faza przereklamowanych i przesadnych oczekiwań. W tym miejscu oczekiwania i rzeczywistość najbardziej się rozchodzą.

Jackie Fenn, analityk Gartnera i twórca hype cycle: „Nie bierz udziału tylko dlatego, że jest. Nie przegap tego tylko dlatego, że się skończył.” Potem nadchodzi koryto rozczarowania. Znajdujące się tu technologie chylą się ku upadkowi, który prowadzi prosto w dolinę rozczarowań.

Zainteresowanie publiczne słabnie, ponieważ nie powstają produkty gotowe do wprowadzenia na rynek. Sporo producentów odpada. Pozostali ulepszają swoje produkty do punktu, w którym wydają się atrakcyjne dla wczesnych użytkowników.

Następna faza to Slope of Enlightenment, ścieżka oświecenia: odpowiednia technologia nie jest już silnie reprezentowana w publicznej percepcji, ale pojawia się zrozumienie zalet, praktyczne wdrożenie i ograniczenia technologii. Więcej firm zainwestowało i istnieje druga lub trzecia generacja produktów.

Całość ostatecznie prowadzi do plateau produktywności i staje się głównym nurtem. Następnie 30 procent grupy docelowej kupiło odpowiednie produkty.

Problem metodologiczny polega na tym, że cykle szumu wpływają na przebieg samego szumu. Jeśli wszyscy CIO mieliby podążać za cyklami szumu, szum rozwijałby się zgodnie z przewidywaniami. W końcu: dzięki krzywej hype cycle jej wynalazca Jackie Fenn był w stanie przewidzieć pęknięcie bańki internetowej z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.