Technologia Blockchain – 9 praktycznych zastosowań

Blockchain to technologia, która – zdaniem wielu – zmieni oblicze współczesnego świata. IDC prognozuje, że do 2020 roku wydatki na rozwiązania bazujące na technologii blockchain sięgną w Europie 3,5 mld USD. Blockchain co to jest i dlaczego nazywa się rewolucyjnym rozwiązaniem, nawet na miarę nowego Internetu? Jakie branże najbardziej zyskują na tej technologii? Jak działa blockchain i jakie wyzwania są z nią związane?

Gartner od kilku lat wskazuje blockchain wśród trendów technologicznych, które mają szansę wpłynąć na sposób funkcjonowania firm i poprawę jakości życia. Według najnowszego modelu Gartnera ,,Hyper Hype Cycle for Emerging Technologies 2018” (cykl szumu wokół technologii lub cykl dojrzałości technologii), blockchain nadal znajduje się w 2 fazie rozwoju, gdzie mamy dużo szumu oraz wielkie nadzieje i oczekiwania związane z technologią, a także pierwsze wdrożenia w firmach.

Z kolei wg IDC do 2020 roku wydatki na rozwiązania bazujące na technologii blockchain będą rosnąć o ponad 80% rok do roku. Eksperci IDC prognozują, że już w 2018 roku inwestycje w Europie w blockchain sięgną 400 mln USD. Liderem pozostają Stany Zjednoczone, które odpowiadają za 40% inwestycji w blockchain, a ich globalna suma w 2018 roku ma sięgnąć 2,1 mld USD. Według IDC po blockchain najchętniej sięgają branże: finansowa (43% wydatków) produkcyjna (20%), usługowa (11%), rynek infrastruktury (8%) i sektor publiczny (8%).

Blockchain technologia jako gwarant bezpieczeństwa

Blockchain niesie ze sobą wiele obietnic. Praktycznie każdego dnia pojawiają się nowe przedmiotowe białe księgi, wychwalające zastosowanie niezmiennego, rozproszonego i publicznie dostępnego rejestru w przeróżnych dziedzinach gospodarki i administracji. Ma on wszystkim przynieść finansowe oszczędności, zwiększyć bezpieczeństwo danych i otworzyć drogę do zupełnie nowych usług IT. Deloitte w raporcie Tech Trends 2017 mówi o blockchainie jako o strażniku wschodzącej gospodarki zaufania. W gospodarce takiej zostawiamy za sobą ratingi kredytowe i inne tradycyjne mechanizmy zaufania na rzecz reputacji i cyfrowej tożsamości, które można połączyć w ramach transakcji zapisywanych właśnie w blockchainie. Dla osób prywatnych mogą być to ich kariery zawodowe, historie kredytowe, dane medyczne, informacje podatkowe. Dla organizacji są to wszelkiego rodzaju dane potwierdzające ich wiarygodność jako partnerów biznesowych, a przede wszystkim dowodzące, że faktycznie firmy te istnieją.

Aplikacje bazujące na blockchain mogłyby też umożliwić skierowanie płatności za odsłuchanie danego utworu bezpośrednio do konkretnego artysty. Przykładowo po odsłuchaniu utworu przez 1 minutę, odpowiednia kwota z naszego ,,wirtualnego portfela” w blockchain trafiałaby do wykonawcy. Inny komputer weryfikowałby czy długość utworu jaki odsłuchaliśmy zgadza się z tą za którą zapłaciliśmy i robiłby odpowiedni wpis w rejestrze blockchain.

Blockchain oferuje trzy funkcje bezpieczeństwa: dane nie mogą zostać zmienione po utworzeniu wpisu, rejestr jest przejrzysty (wszyscy uczestnicy mogą zobaczyć, co się dzieje) i autonomiczny (samorządny). Oznacza to, że nikt nie może zmienić zapisu bez wiedzy innych stron. Blockchain eliminuje też potrzebę centralizacji za pośrednictwem zaufanej strony trzeciej, nie potrzebujemy więc pośrednika, któremu trzeba ufać i zapłacić za czuwanie nad poprawnością transakcji.

Potencjalne, branżowe zastosowania rozproszonego rejestru

Najbardziej znanym przykładem działania technologii blockchain jest kryptowaluta Bitcoin, ale istnieje wiele innych przypadków wdrożeń. Nie ma wątpliwości, że blockchain będzie systematycznie rozwijany, także poza płatności cyfrowe. Już teraz powoli technologia ta jest używana do inteligentnych kontraktów (Smart Contracts), które znajdują się na blockchain i są napisane w kodzie, który może uwolnić fundusze, przekazywać informacje, rejestrować i osadzać dane oraz dokonywać zakupów, a wszystko w zaprogramowanym, autonomicznym trybie. Może to mieć duży wpływ na takie elementy jak np.: tożsamość cyfrowa, głosowanie, zarządzanie, śledzenie zasobów, śledzenie łańcucha dostaw, transakcje M2M oraz tożsamość i reputacja dostawcy. Oto kilka przykładów branż z potencjałem na wykorzystanie możliwości technologii blockchain:

1. Finanse

Branża finansowa jako jedna z pierwszych zainteresowała się potencjałem blockchain. W 2015 roku powołano konsorcjum banków i firm FinTech, którego celem jest rozwijanie tej technologii. Blockchain byłby bezpieczniejszym sposobem przechowywania zapisów bankowych oraz szybszym i tańszym sposobem przekazywania pieniędzy poprzez decentralizację zapewnianą przez blockchain.

2. Opieka zdrowotna

Niektóre z największych wyzwań w opiece zdrowotnej można rozwiązać za pomocą systemu blockchain, umożliwiając wszystkim lekarzom i pracownikom służby zdrowia bezpieczny i łatwy dostęp do dokumentacji medycznej. Wyobraźmy sobie, że cała nasza dokumentacja medyczna jest w jednym miejscu, niezależnie od tego, ile razy zmieniamy lekarzy lub u ilu specjalistów w różnych miejscach jesteśmy. Dokumentacja ta może być dostępna natychmiast, w dowolnym momencie, oferując lekarzom ratującym nasze życie dostęp do wszystkich niezbędnych informacji związanych z naszym zdrowiem.

3. Polityka i administracja

Systemy głosowania zabezpieczone technologią blockchain byłyby niemalże całkowicie nie do sfałszowania. Od rejestracji wyborców po weryfikację tożsamości i liczenie głosów system byłby bezdyskusyjny. Aplikacje oparte na technologii blockchain mogą być wykorzystywane do zmniejszania biurokracji i korupcji w agencjach rządowych. Działania administracji publicznej takie jak zbieranie podatków, składek, wydawanie aktów własności, wpisywanie do księgi wieczystej, dokonywanie rejestrów (PESEL, NIP itp.), wszystko to mogłoby być zapisywane w blockchain co z pewnością zoptymalizowałoby i usprawniło cały system, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo danych.

4. Nieruchomości

Jeśli kiedykolwiek kupiłeś lub sprzedałeś dom, wiesz, ile dokumentów jest związanych z taką transakcją. Systemy blockchain mogą być używane do uproszczenia procesu i całkowitego wyeliminowania rachunków powierniczych. Można zaprojektować inteligentne kontrakty, które będą wykonywane tylko wtedy, gdy spełnione zostaną określone warunki, w tym finansowanie. Poza tym wszystkie dokumenty można bezpiecznie przechowywać w blockchain.

5. Branża muzyczna (artystyczna) i potwierdzenie praw własności

Zapisanie utworu (muzycznego, zdjęcia, czy też innego dzieła) w blockchain umożliwia potwierdzenie, że należy on niezaprzeczalnie do konkretnej osoby. Blockchain przechowuje te informacje w sposób trwały i niezmienny. W ten sposób wykorzystując tzw. dowód istnienia można potwierdzić autorstwo. Daje to ogromne możliwości zastosowania w dziedzinie różnorodnych rejestrów praw własności. Aplikacje bazujące na blockchain mogłyby też umożliwić skierowanie płatności za odsłuchanie danego utworu bezpośrednio do konkretnego artysty. Przykładowo po odsłuchaniu utworu przez 1 minutę, odpowiednia kwota z naszego ,,wirtualnego portfela” w blockchain trafiałaby do wykonawcy. Inny komputer weryfikowałby czy długość utworu jaki odsłuchaliśmy zgadza się z tą za którą zapłaciliśmy i robiłby odpowiedni wpis w rejestrze blockchain.

6. Branża prawnicza

Przechowywanie i wyszukiwanie dokumentów, a także weryfikacja ich pochodzenia są kluczowymi zadaniami w branży prawniczej. Dzięki technologiom opartym o blockchain pytania dotyczące legalności testamentów lub innych dokumentów prawnych można wyeliminować poprzez bezpieczne przechowywanie i weryfikowanie dokumentów.

7. Wynajem i udostępnianie przejazdów

Blockchain może stworzyć prawdziwe sieci peer-to-peer do wypożyczania i współdzielenia dóbr i usług, które wyeliminują potrzebę pośrednictwa firm trzecich. Te naturalnie za swoje usługi naliczają dodatkowe opłaty. W rzeczywistości nie ma powodu, dla którego sieci typu peer-to-peer nie mogłyby rozwinąć się, aby wynajmować i pożyczać wszystko, od książek po narzędzia, meble i inne dobra.

8. Organizacje charytatywne i pomocowe

Wiele osób chce przekazywać darowizny na rzecz organizacji charytatywnych, ale martwi się, czy ich pieniądze rzeczywiście dotrą do zamierzonych odbiorców. Organizacje charytatywne mogą budować zaufanie poprzez inteligentne kontrakty i systemy zarządzania reputacją online, które mogą pomóc darczyńcom w upewnieniu się, że ich pieniądze trafiają do określonych osób i miejsc.

9. Energetyka

Blockchain może ułatwić rozliczanie transakcji kupna-sprzedaży energii oraz usprawnić zarządzanie siecią dystrybucyjną. Technologia blockchain umożliwia zawieranie transakcji sprzedaży energii bezpośrednio, w czasie kilku sekund, co w innych przypadkach wymaga centralnego pośrednika. Dzięki wyeliminowaniu pośrednika i możliwości bezpośredniej sprzedaży zostaje obniżony koszt zakupu energii. Na redukcji kosztów w przyszłości skorzystają więc odbiorcy końcowi.

Na jakim etapie jest rozwój blockchain?

Blockchain jest wciąż stosunkowo nową technologią, nie dziwi więc fakt, że z jednej strony mamy wielkich entuzjastów, którzy uważają, że jest to rewolucja na miarę drugiego internetu i że znacząco wpłynie na biznes, przemysł, społeczeństwo, a z drugiej strony słychać też mniej optymistyczne głosy wskazujące na brak dojrzałości, brak rozwiązań natury prawnej czy o problemach ze skalowalnością. Chcąc wdrożyć rozwiązania oparte na blockchain ważne jest więc, żeby zrozumieć czym jest ta technologia i co ma do zaoferowania potencjalnej firmie dzisiaj – ze wszystkimi swoimi możliwościami i ograniczeniami. Warto też mieć świadomość o olbrzymim potencjale jaki jest wiązany z blockchain. Zastosowanie technologii już teraz możemy zaobserwować na wielu przykładach udanych wdrożeń, które przynoszą realne korzyści. Przykładowo Estonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Grecja mają państwowe systemy oparte o blockchain. Daje to niespotykaną dotąd transparentność, umożliwiając obywatelom zdalne załatwianie spraw urzędowych w sposób szybki i jednocześnie bezpieczny. My obecnie pracujemy nad wdrożeniami opartymi na tej technologii w sektorze emerytalnym i finansowym.

Przeczytaj również 6 zasad efektywnej ochrony danych AD 2021 Deloitte w raporcie Tech Trends 2017 mówi o blockchainie jako o strażniku wschodzącej gospodarki zaufania. W gospodarce takiej zostawiamy za sobą ratingi kredytowe i inne tradycyjne mechanizmy zaufania na rzecz reputacji i cyfrowej tożsamości, które można połączyć w ramach transakcji zapisywanych właśnie w blockchainie. Dla osób prywatnych mogą być to ich kariery zawodowe, historie kredytowe, dane medyczne, informacje podatkowe. Dla organizacji są to wszelkiego rodzaju dane potwierdzające ich wiarygodność jako partnerów biznesowych, a przede wszystkim dowodzące, że faktycznie firmy te istnieją.

Firmy z zainteresowaniem śledzą nowe informacje w obszarze łańcucha danych, jednak jesteśmy dopiero na początku drogi, jeśli chodzi o wdrożenia. Wiele firm z różnych sektorów może zostać zrewolucjonizowane za pomocą wydajniejszej i bezpieczniejszej technologii blockchain, a nowe modele biznesowe oparte na niej mogą się pojawić w najbliższej przyszłości. Ale nie oczekujmy, że stanie się to z dnia na dzień. Blockchain, jak każda nowa technologia, zanim osiągnie pełną dojrzałość potrzebuje czasu. Blockchain nadal ewoluuje zbierając doświadczenia i rozbudza ogromne oczekiwania.

Niewątpliwą zaletą tej technologii jest to, że może zapewnić ona niezmienność, przejrzystość, integralność i bezpieczeństwo transakcji. Ma też jednak ograniczenia. W obecnej postaci blockchain jest mocno energochłonny i stosunkowo wolny. Każde dopisanie kolejnej transakcji do bloku powoduje zwiększenie jego wielkości więc analogicznie potrzeba więcej przestrzeni na dyskach komputerów do jego przechowywania.

Blockchain wymaga też nowych regulacji prawnych. Przykładowo prawo do bycia zapomnianym w świetle wejścia w życie RODO stanowi duże wyzwanie dla ustawodawcy i działów IT. Technologia blockchain w swoim założeniu gwarantuje przecież nienaruszalność i niezmienność danych. Blockchain wciąż jest na etapie wyszukiwania możliwości jego zastosowania i wymaga zmierzenia się z powyższymi wyzwaniami. Zalety tej technologii dają jednak bardzo duże pole do potencjalnych wdrożeń, dlatego nie dziwi fakt, że prognozy na wykorzystanie tej technologii w biznesie w najbliższym czasie są bardzo optymistyczne.

Michał Kręglewski, CEO Sparkbit

Artykuł ukazał się na łamach Magazynu ITwiz nr. 11/2018.

Technologia blockchain i jej zastosowanie w realnym świecie

Dziś słowo “blockchain” pada najczęściej obok wyrazu “bitcoin”. Wiele osób nierzadko wręcz myli ze sobą te dwa pojęcia. W tym tekście opiszemy realne zastosowania “łańcucha bloków” w gospodarce i na różnych rynkach, co pozwoli w pełni zrozumieć fenomen tej nowej technologii.

Blockchain nie jest jedynie fundamentem kryptowalut. Może być stosowany na różnych rynkach.

Technologia ta jest stosowana w finansach, głosowaniach (politycznych i biznesowych), logistyce czy na rynku rozrywki.

Blockchain — czy jest nam potrzebny?

Technologia blockchain nie jest jedynie potrzebna na rynku kryptowalut. Jej cechy (głównie zdecentralizowanie i transparentność) powodują, że sieć bloków może mieć zastosowanie także w sektorze logistyki, polityce czy szeroko pojętej rozrywce. Jest całkiem realne, że blockchain wręcz sprawi, że na rynku pojawią się nowe zawody.

Finanse

Zacznijmy od najbardziej oczywistej kwestii: zastosowania blockchaina w finansach. Tu oczywiście na myśl od razu przychodzą kryptowaluty.

Pierwszym “owocem” blockchaina jest bitcoin, czyli czołowa kryptowaluta świata. Dzięki technologii, na której jest oparty, pozwala swoim użytkownikom śledzić proces przesyłania środków, co zwiększa transparentność handlu. W praktyce znika ryzyko dotyczące np. nieuczciwego kontrahenta, który stale okłamuje drugą stronę, że wysłał należny przelew. Dzięki takim przeglądarkom (eksploratorom) jak np. możemy w prosty sposób sprawdzić, czy ktoś faktycznie przesłał nam środki.

Dodatkowym atutem bitcoina jest to, że jego podaż (jak i innych kryptowalut) nie jest zależna od banków centralnych. To szczególnie ważne w dobie powszechnego dodruku walut.

Głosowanie

Kolejnym polem, na którym blockchain jest wykorzystywany, jest głosowanie — i to zarówno w spółkach, jak i w kwestii wyborów politycznych.

Na rynku technologii blockchain wykształcił się wręcz nowy model zarządzania organizacjami — Decentralized Autonomous Organization (DAO). To zdecentralizowana organizacja autonomiczna, czyli w praktyce podmiot reprezentowany przez reguły zakodowane jako program komputerowy, który w założeniu jest przejrzysty, kontrolowany przez członków organizacji i niezależny od jakichkolwiek władz centralnych. Wielu ekspertów uważa, że ten model zarządzania jest przyszłością wielu rynków.

Do tego dochodzi wykorzystanie łańcucha bloków w głosowaniach politycznych. Tego typu wybory — oparte głównie na blockchainie — trudniej byłoby sfałszować. Mogłyby być bowiem bardziej przejrzyste i niezależne od polityków, którzy mogliby chcieć manipulować wynikami.

Pierwsze eksperymenty wyborcze z wykorzystaniem blockchaina mamy już za sobą — zarówno udane, jak i te zakończone klęską.

Z powodzeniem nową technologię wykorzystano np. w kantonie Zug w Szwajcarii, gdzie mieszkańcy regionu głosowali za jej pomocą w mniej istotnym referendum.

Za pomocą blockchaina rejestrowano także głosy wyborcze żołnierzy ze stanu Ohio USA, którzy znajdowali się wówczas na zagranicznych misjach wojskowych.

Gorzej poszło Rosjanom. Eksperyment naszych wschodnich sąsiadów zakończył się porażką, ale, co warto dodać, nie z powodu blockchaina, a innych systemów informatycznych i ogólnego chaosu organizacyjnego. Niezależni obserwatorzy publikowali w social mediach zgłoszenia dot. tego, że oddali w wyborach dwa głosy — jeden przez sieć, drugi w fizycznym punkcie.

Logistyka

Kolejnym rynkiem, na którym blockchain może być stosowany, jest logistyka. Technologia łańcucha bloków, poprzez swoją odporność na ataki hakerskie i transparentność, może ułatwić transportowanie różnych towarów. Dzięki blockchainowi każdy może sprawdzić, na jakim etapie jest transport danego produktu.

Do tego blockchain może posłużyć oznaczaniu produktów jako oryginalne. Wystarczy oznaczyć te ostatnie kodem QR, który po zeskanowaniu odsyła do zapisu w blockchainie, który potwierdza oryginalność towaru.

Czy wiesz, że…

Blockchain ma też zastosowanie na rynku paszportów COVID-19. Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo ogłosił 26 marca 2021 r., że na rynku pojawią się paszporty szczepień miasta — „Excelsior Pass”. Są one oparte na technologii blockchain. Paszport jest wydawany za pośrednictwem platformy, która weryfikuje, czy zostaliśmy zaszczepieni na COVID-19 lub otrzymaliśmy negatywny wynik testu na wirusa. Wszystko odbywa się za pomocą kodu QR.

Masowe rozwiązanie, specjalnie dla rządu USA, chce stworzyć fundacja IOTA, która stoi za jednym z najbardziej znanych projektów na rynku blockchaina.

Prawo własności

Wspomnieliśmy już o tym, że za pomocą blockchaina można sprawdzać oryginalne pochodzenie produktów. Widać to także na rynku rozrywki. Przykładem są tzw. niewymienialne tokeny (non-fungible tokens — NFT), które są cyfrowymi certyfikatami własności dzieł sztuki, gadżetów kolekcjonerskich, utworów muzycznych, grafik czy klipów video. Na takie rozwiązania zdecydowało się już wiele zespołów i artystów muzycznych (Kings of Leon, Grimes, Behemoth, Megadeth itd.), sportowców (np. John Cena) czy gwiazd kina (Mila Kunis).

Wybiegając w przyszłość, można wyobrazić sobie też księgi wieczyste oparte na blockchainie. Zastosowanie nowej technologii sprawiłoby, że zawód notariusza straciłby na znaczeniu albo przeszedł ewolucję — w coś na kształt programisty-prawnika.

Technologia blockchain, jak widać, oferuje o wiele więcej, niż tylko transfer kryptowalut. W przyszłości odkryte zostaną z pewnością i inne zastosowania.

Podstawy technologii blockchain

Popularność technologii blockchain nieustannie rośnie, dzięki czemu słyszymy o kolejnych coraz bardziej pomysłowych zastosowaniach. Jednak w praktyce nie jest ona dla każdego – żeby efektywnie wykorzystać potencjał blockchaina, trzeba poznać słabe i mocne strony tej technologii.

Blockchain (łańcuch bloków) to metoda przechowywania danych w rejestrze rozproszonym na wielu komputerach. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom kryptograficznym i algorytmom sprawdzającym prawidłowość danych zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i pozwala wyeliminować pośredników, np. w transakcjach internetowych. Najpopularniejszymi przykładami stosowania blockchaina są kryptowaluty, takie jak bitcoin, ethereum, monero, litecoin i eos. Wyraźnie jednak trzeba zaznaczyć, że blockchain to nie tylko kryptowaluty. Można z użyciem tej technologii budować znacznie bardziej złożone rozwiązania. Przykładem może być ethereum, które pozwala na zawieranie tzw. smart contractów – czyli realizowanie działań angażujących wiele stron transakcji w zdecentralizowanej sieci.

W dużym uproszczeniu sieci blockchain dzielimy na publiczne i prywatne. W pierwszym przypadku każdy może się do niej podłączyć, a potwierdzanie transakcji odbywa się najczęściej z użyciem metody Proof of Work (PoW) lub Proof of Stake (PoS; więcej o zasadach konsensusu w „IT Professional” 2/2019, s. 80). Wszystkie kryptowaluty korzystają z publicznego blockchaina. W przypadku prywatnego blockchaina dostęp do samej sieci mają tylko niektóre jednostki. Takie rozwiązanie stosowane jest np. w sieciach łączących wiele korporacji. Zwykle wykorzystuje się w nim szybkie i wydajne algorytmy konsensusu, takie jak BFT czy RAFT. Przykładem są tu systemy Hyperledger oraz Quorum. Dostępne są również rozwiązania hybrydowe łączące cechy sieci prywatnych i publicznych.

> ZALETY BLOCKCHAINA

Technologia blockchain ma wiele zalet, stąd jej możliwościami interesują się szeroko pojęty biznes i inwestorzy. Na pierwszym planie pojawiają się banki, które mogą w ten sposób m.in. uprościć zatwierdzanie transakcji. Załóżmy, że dany bank chce wprowadzić system płatności natychmiastowej. Musi w tym celu zintegrować swoje działania z osobnym systemem innego banku. Taki proces może być bardzo skomplikowany, a co za tym idzie, kosztowny.

Technologia blockchain okazuje się w takim przypadku bardzo pomocna – możemy z jej pomocą stworzyć sieć, w której każdy bank będzie miał własny węzeł, dzięki czemu prawo do potwierdzania transakcji będzie podzielone równo między wszystkie banki. Takie podejście jest o wiele prostsze i bardziej efektywne.

Najważniejszą zaletą blockchaina jest bowiem decentralizacja – nie ma tu jednego punktu, który jest szczególnie uprzywilejowany w sieci, nie ma też osoby lub systemu, które pośredniczą w danej transakcji i od których zależy powodzenie danego działania. Oznacza to, że nikt nie może arbitralnie wpływać na transakcje i zapisy w systemie. Dzięki rozproszeniu danych mamy też pewność, że nie zostaną one utracone nawet w przypadku, gdy np. jeden z banków upadnie, a jego infrastruktura przestanie działać. Wartą uwagi cechą jest również transparentność danych – każda zmiana w systemie jest widoczna dla dowolnego użytkownika.

> WADY ŁAŃCUCHA BLOKÓW

Oczywiście wystarczy spojrzeć z innej perspektywy, aby niemal każda z wymienionych zalet stała się wadą. Brak centralnego punktu sieci może oznaczać brak kontroli, a transparentność może przekładać się na nie zawsze pożądaną i korzystną w biznesie jawność.

Blockchain odniósł ogromny sukces marketingowy i nadal często traktowany jest jako magiczne remedium na każdy problem. W 2017 roku każda firma obecna na giełdzie odnotowywała olbrzymie wzrosty, wykazując zainteresowanie blockchainem i dodając go jako słowo klucz w swojej nazwie (w praktyce często wbrew zdrowemu rozsądkowi). Oczywiście, blockchaina można na siłę dostosować niemal do każdego zastosowania, ale zmusza nas to do akceptacji wad technologii przy redukcji korzyści. Głównym wyzwaniem, jakie ze sobą niesie ta technologia, jest trudność zrozumienia jej nieintuicyjnych struktur i działania. Utrzymywanie dodatkowej infrastruktury i zapewnianie odpowiednio dużej mocy obliczeniowej i zasobów pamięci – większych niż w przypadku stosowania klasycznych baz danych – może być często mniej efektywne i nieopłacalne.

Przyjrzyjmy się bitcoinowi, którego struktura obecnie jest dość archaiczna, w związku z czym jest w stanie przeprocesować do 5 transakcji na sekundę. To śmiesznie niska wartość w porównaniu np. z ethereum, który pozwala w tym czasie przeprowadzić takich transakcji 15 (wdrażane są właśnie rozwiązania, które mogą zwielokrotnić tę liczbę), czy systemem VISA, który w ciągu sekundy przetwarza 2000 transakcji. Jednak blockchain to nie tylko kryptowaluty. Warto wspomnieć o projekcie Hyperledger, wspieranym między innymi przez IBM, Intel, Cisco, Red Hat, VMware, J.P. Morgan, Deutsche Bank i ponad 260 organizacji. Jego maksymalnie zoptymalizowana wersja pod względem wydajności jest w stanie dorównać systemowi VISA, a technologię można wykorzystać jako framework do stworzenia łańcucha bloków we własnej firmie.

[...]

Blockchain Tech Lead w firmie Look4App. Zajmuje się tworzeniem, konsultacjami oraz walidacją idei opartych na blockchainie. Realizuje projekty dla klientów z Europy, USA i Azji. Prywatnie interesuje się rynkami finansowymi.