Trendy cyfrowe podlegają ciągłym zmianom. Poza sztuczną inteligencją, chmurą i rozwiązaniami analitycznymi, oczekuje się, że obliczenia kwantowe staną się ważnym tematem w 2019 roku.

Firmy odnoszące sukcesy dobrze radzą sobie z procesami zmian, rozpoznają nowe wydarzenia i reagują na zmiany. Nie czekaj, ale sam podejmij działanie. Cyfryzacja różni się jednak od innych procesów zmian: technologie, na których się opiera, nie tylko powodują zmiany, ale same zmieniają się w szybkim tempie. Innowacje i procesy, które opierają się na trendach cyfrowych, muszą być zatem dostosowywane z wielką dynamiką.

Oceny badaczy rynku, konsultantów i stowarzyszeń branżowych pomagają zidentyfikować najnowsze trendy. Do firm należy określenie efektów specyficznych dla firmy i uwzględnienie ich w swojej strategii.

Innowacyjne firmy szybko mają pomysły na opłacalne wykorzystanie nowych rozwiązań IT. Jednak korzystanie z nowych technologii zawsze musi być klasyfikowane jako potencjalne ryzyko.

Wskazują na to na przykład ubezpieczyciele przemysłowi. Zagrożenie stwarzane przez nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, drony czy nanotechnologia, wspięło się z dziesiątego na siódme miejsce w światowym rankingu obecnego „Barometru Ryzyk Allianz”.

„Firmy nie powinny wprowadzać nowych technologii jako celu samego w sobie, ale warto przyjrzeć się swoim możliwościom i zbadać możliwości własnego modelu biznesowego – lub zupełnie nowych modeli biznesowych” – wyjaśnia Achim Berg, prezes Stowarzyszenie cyfrowe Bitkom.

Achim Berg Prezes stowarzyszenia cyfrowego Bitkom www.bitkom.org Zdjęcie: Bitkom „Firmy nie powinny wprowadzać nowych technologii jako celu samego w sobie, ale dobrze jest im przyjrzeć się ich możliwościom i zbadać możliwości własnego modelu biznesowego ( ...)."

W każdym razie zarówno zmiany w istniejących technologiach cyfrowych, jak i nowe rozwiązania informatyczne stanowią wyzwanie dla firm w Niemczech. Eksperci niekoniecznie zgadzają się co do tego, jakie będą one w nadchodzącym roku.

Według Stephana Nollera, wiceprezesa Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW), temat bezpieczeństwa IT stanie się jeszcze bardziej aktualny w 2019 roku: „Dane, które są gromadzone i przetwarzane, stają się coraz bardziej wrażliwe, a wymagania dotyczące bezpieczeństwa. W związku z tym rozwojem dostawcy będą coraz bardziej zobowiązani do dążenia do przejrzystości w zakresie przechowywania i przetwarzania danych.”

Stephan Noller Wiceprezes BVDW www.bvdw.org Zdjęcie: Bundesverband Digitale Wirtschaft „Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że cyfryzacja znacznie zwiększy możliwości sieci, a jednocześnie źródła danych i czujniki IoT głębiej wnikną w nasze codzienne życie”.

Noller wyjaśnia, dlaczego temat przejrzystości stanie się ważny w 2019 r. w następujący sposób: Przejrzystość będzie miała decydujący wpływ na akceptację nowych technologii i aplikacji, zwłaszcza wśród klientów końcowych. „Dotyczy to na przykład sztucznej inteligencji. To bardziej podstawowa innowacja, która wpłynie i zmieni wiele procesów i modeli biznesowych.”

Oprócz rosnącego znaczenia bezpieczeństwa, przejrzystości i sztucznej inteligencji, wiceprezes BVDW wymienia rosnący networking jako ważny trend: „Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że cyfryzacja znacznie zwiększy sieci – przy jednoczesnym zwiększeniu źródeł danych i IoT czujniki wnikają głębiej w nasze codzienne życie.” Z tego powodu ustalone koncepcje bezpieczeństwa również muszą zostać całkowicie przemyślane, a na przykład technologie takie jak blockchain muszą zostać uwzględnione w rozważaniach.

Konsekwencje dla firm nie mają charakteru czysto technicznego: według Nollera największym wyzwaniem będzie prawdopodobnie czerpanie korzyści z tych osiągnięć i integracja ich z zyskiem we własnej firmie. Ważna jest również praca w kierunku cyfrowych modeli biznesowych, takich jak pay per use – nawet dla firm, które jeszcze nie określiły się jako „cyfrowe”, takich jak inżynieria mechaniczna. Edukacja i przejrzystość powinny iść w parze z tym - technologie mogą odnieść sukces tylko wtedy, gdy zostaną odpowiednio zaakceptowane i przyjęte.