Microsoft przygotowuje nową wersję swojej bazy danych jako usługi o nazwie Azure SQL. Wskazuje to teraz w poście na blogu. Aktualizacja została również ogłoszona na konferencji Professional Association for SQL Server Summit 2014 (PASS).

Publikacja odbędzie się w roku kalendarzowym 2014. Microsoft obiecuje uproszczony transfer aplikacji bazodanowych do chmury, obsługę większych baz danych, indeksowanie online i równoległe zapytania. Dla T-SQL planowane jest wspólne środowisko uruchomieniowe języka i indeks XML. Ponadto użytkownicy będą mogli definiować rozszerzone zdarzenia do rozwiązywania problemów i monitorowania.

„W wersji zapoznawczej udostępniono nasz magazyn kolumn w pamięci, który zapewnia większą wydajność w przypadku zbiorczych baz danych, tj. kontynuuje naszą drogę do dalszych technologii w pamięci w chmurze” — czytamy na blogu firmy Microsoft. „Będziemy udostępniać te funkcje wersji zapoznawczej w ramach warstw usług, które zostały wprowadzone w tym roku. Oferują dostępność na poziomie 99,99 procent, większe limity baz danych, opcje odzyskiwania baz danych i replikacji geograficznej oraz przewidywalną wydajność”.

W tym roku Microsoft zaprezentował już nową wersję bazy danych z SQL Server 2014 do instalacji na własnym sprzęcie, która wprowadziła przetwarzanie transakcji w pamięci (nazwa kodowa Hekaton) oraz technologię magazynu kolumn. Jak podaje firma, do tej pory oprogramowanie zostało pobrane 1,2 miliona razy. W przeciwieństwie do poprzednich wersji, SQL Server 2014 również osiągnął 30-procentowy udział w maszynach wirtualnych Azure SQL Server.

W tym samym czasie Microsoft ogłosił podczas wydarzenia PASS 2014, że udostępni usługę Azure Machine Learning do bezpłatnego testowania. Klienci nie muszą wykupywać abonamentu ani podawać numeru karty kredytowej. Aby wypróbować usługę Azure ML, wystarczy tylko identyfikator Microsoft. Publiczna wersja zapoznawcza jest dostępna od lipca 2014 r.

Od sierpnia 2014 dostępna jest również baza danych NoSQL oraz wyszukiwanie pełnotekstowe na Azure. Obie usługi są dostępne w wersji zapoznawczej. DocumentDB NoSQL ma na celu połączenie zalet bazy danych zorientowanej na dokumenty z możliwościami transakcyjnymi relacyjnych baz danych. Usługa Azure Search jest oparta na serwerze typu open source Elasticsearch i jego technologii wyszukiwania rozproszonego.

[z materiałem od Mary Jo Foley, ZDNet.com]

Porada: Co wiesz o firmie Microsoft? Sprawdź swoją wiedzę - za pomocą 15 pytań na stronie silicon.de.