Niemiecki start-up Slock.it wykorzystuje teraz technologię blockchain, aby uruchomić ekonomię współdzielenia. Podstawą techniczną jest Ethereum.

Blockchain ma zaledwie kilka lat i jest już uważany za ważny czynnik biznesowy na przyszłość. Na przykład Wolfgang Hach, partner w Roland Berger, mówi, że blockchain „zmieni sposób prowadzenia biznesu na całym świecie”. Transakcje finansowe, które wcześniej odbywały się za pośrednictwem pośredników, mogą w przyszłości być przetwarzane bezpośrednio między zaangażowanymi stronami.

Źródło: Światowe Forum Ekonomiczne Niewielka firma programistyczna Slock.it przez długi czas była całkowicie skoncentrowana na blockchainie. Start-up z Mittweida w Saksonii zatrudnia obecnie siedem osób, które opracowują ramy dla ekonomii współdzielenia opartej na blockchain. Universal Sharing Platform ma stać się platformą dla Internetu Rzeczy, za pomocą której będzie można wynajmować niewykorzystane moce obliczeniowe i serwerowe, ale także miejsca parkingowe, szafki, rowery i wiele innych.

Po raz pierwszy pojawił się w 2008 roku jako podstawa kryptowaluty Bitcoin, technologia blockchain teraz przyciąga szerokie kręgi.

Idea blockchain przekonała wielu. Na przykład eksperci Roland Berger spodziewają się, że technologia będzie powszechnie stosowana za trzy do pięciu lat. Firma konsultingowa w zakresie zarządzania opublikowała właśnie badanie „Włączanie zdecentralizowanych, cyfrowych i zaufanych transakcji”. Z badania wynika, że ​​w oparciu o blockchain może powstać wiele nowych modeli biznesowych, nie tylko w branży finansowej. Ale dlaczego tak jest?

Wolfgang Hach Partner w Roland Berger www.rolandberger.com "Blockchain zmienia sposób prowadzenia biznesu na całym świecie."

Zasadniczo blockchain to nic innego jak zdecentralizowany, publiczny system księgowy służący do rejestrowania i notarialnie transakcji, który jest chroniony za pomocą oprogramowania kryptograficznego. Tworzy to rejestr wszystkich transakcji, tzw. księgę rozproszoną. Tego rodzaju publiczna księga gotówkowa jest przechowywana na komputerach uczestników, dzięki czemu żaden pojedynczy użytkownik nie może przejąć kontroli nad transakcjami.

Każdy blok w łańcuchu bloków zawiera odniesienia do poprzedniego bloku i całego łańcucha w postaci sum kontrolnych. Dopóki większość uczestników zeznaje o transakcji, uważa się ją za certyfikowaną i nie można jej zmienić. Transakcje Blockchain odbywają się również bezpośrednio pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku (peer-to-peer, P2P) i tym samym szybciej niż tradycyjne kontrakty i przelewy pieniężne.

Technologia Blockchain wykonała teraz kolejny ważny krok: dalej rozwijane blockchainy umożliwiają tak zwane inteligentne kontrakty – zaprogramowane kontrakty.

Inteligentne kontrakty zawierają własne dane, a przede wszystkim samowykonalny kod. Dzięki nim na przykład transakcje P2P mogą być realizowane bezpośrednio i bez centralnej izby rozliczeniowej, automatyczne procesy płatności mogą być realizowane między dwiema lub więcej stronami, można tworzyć listy praw majątkowych, ale także dokumenty mogą być poświadczane lub używane- opracowane modele licencji zależnych.