Jedna z największych sieci kryptowalut stała się bardziej przyjazna środowisku – to Ethereum

Sieci blockchain, dzięki którym możemy używać kryptowalut, przechodzą czasem ważne transformacje. W zeszłym tygodniu taka zmiana zaszła w ekosystemie Ethereum.

Spis treści

Przejście sieci Ethereum na algorytm PoS (Proof of Stake), które ostatecznie miało miejsce w zeszłym tygodniu, prawdopodobnie zmniejszy ilość zużywanej przez nią energii elektrycznej o 99,99%. Oznacza to, że udział sieci blockchain w ogólnej emisji gazów cieplarnianych bardzo się zmniejszy. Ekosystem Ethereum to największa pod względem liczby transakcji sieć oparta na łańcuchu bloków (blockchain).

Według analizy opublikowanej przez firmę badawczą Crypto Carbon Ratings Institute (CCRI), zużycie energii elektrycznej przez Ethereum ma spaść aż o 99,988%. Według szacunków CCRI sieć do tej pory zużywała około 23 milionów megawatogodzin rocznie. Po migracji na nowy algorytm ma zużywać tylko nieco ponad 2600 megawatogodzin rocznie. Aby sobie wyobrazić, jak bardzo jest to duża różnica, w raporcie porównano tę redukcję do zmniejszenia wieży Eiffla do rozmiarów budowli z klocków Lego.

Zobacz również:

Wieża Eiffla kurczy się do rozmiarów dziecięcej zabawki

CCRI szacuje, że ta znacząca zmiana powinna zmniejszyć całkowitą emisję dwutlenku węgla w efekcie pracy sieci Ethereum o 99,992%. Oznacza to spadek emisji z około 11 milionów ton CO2 rocznie do około 870 ton, co według CCRI jest wielkością nieco mniejszą niż emisja CO2 wynikająca z funkcjonowania 100 gospodarstw domowych w USA.

Nowy raport został zamówiony przez ConsenSys, firmę zajmującą się oprogramowaniem Ethereum, którą założył Joseph Lubin, współtwórca sieci. Firma ConsenSys uczestniczyła w badaniach i procesie migracji Ethereum na PoS.

Raport CCRI jest zgodny z innymi szacunkami. Alex de Vries, badacz prowadzący serwis Digiconomist, która śledzi zużycie energii przez sieci Bitcoin i Ethereum, szacuje, że zapotrzebowanie Ethereum na energię elektryczną spadło o 99,98%, „co jest równe mniej więcej potrzebom kraju takiego jak Austria”. Przed migracją Fundacja Ethereum szacowała, że zmniejszy zużycie energii przez sieć o 99,95%.

Na czym polega migracja sieci blockchain na PoS?

Ogromna redukcja zapotrzebowania sieci Ethereum na energię elektryczną wynika ze zmiany metody zatwierdzania operacji w łańcuchu bloków, a także sposobu, w jaki użytkownicy zdobywają nowe „monety” ether (ETH). Dzięki tej zmianie nazwanej „The Merge” Ethereum pozbywa się mechanizmu zwanego Proof of Work (PoW), który wykorzystuje ogromne ilości mocy obliczeniowej do walidacji bloków z nowymi transakcjami i tworzenia nowych jednostek kryptowaluty. PoW wymaga rozwiązywania zadań kryptograficznych, do czego potrzebna jest duża i energochłonna moc obliczeniowa. W przypadku sieci Ethereum proces ten odbywał się z wykorzystaniem tysięcy kart graficznych połączonych w sieć za pomocą internetu.

Teraz Ethereum do swojego działania wykorzystuje mechanizm PoS, który nie wymaga rozwiązywania zadań kryptograficznych i działania wielkiej liczby układów obliczeniowych. Zamiast tego walidatorzy muszą zastawić część posiadanych przez siebie monet ETH, aby mieć szansę na zweryfikowanie nowych bloków transakcji i otrzymanie w zamian pewnej liczby nowych monet. W nowym procesie walidacji nadal uczestniczy wiele komputerów, które potrzebne są do przechowywania danych i weryfikacji transakcji. Urządzenia te również działają przez całą dobę, ale nie są już tak energochłonne, jak farmy koparek kryptowalut zbudowane z dużej liczby najbardziej wydajnych GPU.

Po zeszłotygodniowej migracji pojawiają się niewielkie rozbieżności w szacunkach zużycia energii przez Ethereum. Mają one związek z liczbą walidatorów, z tym jakiego rodzaju sprzętu używają i czy działają, wykorzystując „czystą” czy „brudną” energię.

Udane przeprowadzenie The Merge wywiera dużą presję na inne kryptowaluty, które nadal korzystają z PoW. Szczególnie dotyczy to Bitcoina (BTC), którego sieć według szacunków pochłania rocznie więcej energii elektrycznej niż Kazachstan, który liczy ponad 18 milionów mieszkańców.

– Migracja na PoS jest, miejmy nadzieję, krokiem w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości kryptowalut – mówi Uli Gallersdörfer, współzałożyciel i dyrektor generalny CCRI.

Niektórzy górnicy buntują się przeciw zmianie algorytmu

Niektórzy „górnicy” ETH nie zgadzają się z The Merge i zaczynają pracę na rzecz alternatywnej dla Ethereum sieci Ethereum Classic (ETC), która nadal bazuje na algorytmie PoW. Pewna część górników niezadowolonych ze zmiany doprowadziła do tak zwanego „forka” w sieci Ethereum, na skutek którego powstał całkiem nowy łańcuch bloków bazujący na PoW i nowa moneta pod nazwą EthereumPOW (ETHW). Takie działanie prawdopodobnie zmniejszy oszczędność energii po migracji Ethereum na PoS.

– Całkowita ilość energii, która zostanie zaoszczędzona dzięki The Merge, może być mniejsza niż 99,99%, jeśli okaże się, że jakaś część dawnych górników ETH używających maszyn złożonych z kart graficznych jest nadal aktywna – mówi de Vries.

To, za jaką emisję odpowiadać będzie nowy blockchain EthereumPOW, będzie zależeć od wartości jego nowego tokena. Jego wartość musi być wystarczająco wysoka, aby pokryć koszty zużycia energii przez górników i zapewnić im jakąś marżę. Jeżeli ten warunek będzie spełniony, to sieć EthereumPOW przyciągnie więcej górników i jej zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie. Cena tokena ETHW na krótko wzrosła w bezpośrednio po The Merge, po czym szybko spadła – aż o 60%.

Źródło: The Verge, Bloomberg

Co to jest Big Data?

Wartość i prawdziwość informacji oferowanych przez Big Data

W ciągu ostatnich kilku lat zaczęto brać pod uwagę jeszcze dwie kolejne cechy Big Data: ich wartość i prawdziwość. Dane mają określoną wartość wewnętrzną. Nie można jednak jej wykorzystać, dopóki się jej nie odkryje. Równie ważne jest to, na ile prawdziwe są dane zgromadzone przez przedsiębiorstwo, i na ile można na nich polegać.

Dziś wielkie zbiory danych stanowią kapitał przedsiębiorstwa. Wystarczy pomyśleć o największych światowych firmach technologicznych. Duża część oferowanych przez nie korzyści wynika ze zgromadzonych danych, które firmy te stale analizują, aby działać jak najefektywniej i opracowywać nowe produkty.

Ostatnio opracowane przełomowe technologie pozwoliły znacznie obniżyć koszty przechowywania i przetwarzania danych, dzięki czemu przechowywanie większych ilości danych stało się łatwiejsze i tańsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wielkie zbiory danych są teraz jeszcze większe, tańsze i bardziej dostępne, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą podejmować trafniejsze i bardziej precyzyjne decyzje biznesowe.

Poszukiwanie wewnętrznej wartości zbiorów Big Data nie ogranicza się tylko do ich analizy (która sama w sobie zapewnia ważne korzyści). To skomplikowany proces wymagający udziału wnikliwych analityków, użytkowników biznesowych i członków kadry kierowniczej, którzy zadają właściwe pytania, rozpoznają wzorce, przyjmują świadome założenia i przewidują zachowania.

Jak jednak do tego doszło?

Integral Solutions

Integral Solutions | 2018.12.05

Pozyskiwanie, magazynowanie oraz przetwarzanie danych to we współczesnym świecie bardzo ważne procesy mające wpływ na wiele dziedzin ludzkiej działalności. W związku z działaniem na danych tworzone są coraz to nowe narzędzia, usługi oraz pojęcia. Jednym z pojęć odnoszących się bezpośrednio do danych jest Big Data.

Termin ten używany jest przez analityków oraz specjalistów pracujących na danych.

Big Data - co to jest i do czego służy? Ważne informacje poniżej.

Definicja Big Data

Definicja Big Data odnosi się do dużych, zmiennych danych, których przetwarzanie oraz analiza jest niezwykle wartościowa, gdyż dzięki tym procesom pozyskiwane są nowe, bardzo cenne informacje.

Przetwarzanie i analiza Big Data to trudne działania. Pewna niejasność tyczy się wielkości zbioru danych. Tę względność pojęcia odnoszącego się do rozmiaru danych wyjaśnia się w sposób, że Big Data nie dają się przetwarzać za pomocą ogólnie dostępnych, powszechnych sposobów przetwarzania danych. Wielkości te liczone są w terabajtach lub petabajtach - w zależności od branży, której Big Data dotyczy.

Zatem ogromne ilości danych cyfrowych, których przetwarzanie ma na celu pozyskanie nowych informacji lub nowej wiedzy, to nic innego jak Big Data. Postęp technologiczny oraz dynamiczna ewolucja internetu rozwinęły pojęcie Big Data, dzięki czemu możliwości pracy na danych oraz szybkość ich przetwarzania nabierają nowej jakości.

Big Data - Historia

Gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie dużych ilości informacji nie jest wynalazkiem nowoczesności. Tego typu działania, w mniejszym lub większym stopniu, prowadzone są od dawna. Koncept Big Data wykrystalizował się na początku nowego millenium, kiedy to powstała definicja Big Data podporządkowująca wielkie pokłady informacji trzem „V”: volume (ilość), velocity (szybkość) oraz variety (różnorodność). Tej krystalizacji idei dokonał analityk Doug Laney.

Pierwsze „V” - volume (ilość) - to gromadzenie danych pozyskiwanych z różnych źródeł, jak na przykład media społecznościowe, transakcje, dane przekazywane pomiędzy urządzaniami itp. Nowe technologie znacznie ułatwiają magazynowanie tego typu danych.

Drugie „V” - velocity (szybkość) - odnosi się do prędkości z jaką dane nie tylko powstają, ale także muszą być przetwarzane. Te działania mają ściśle określone ramy czasowe, gdyż operacje na danych muszą odbywać się ekspresowo.

Trzecie „V” - variety (różnorodność) - dotyczy wielości formatów, w jakich dane są dostarczane. Mogą być one w pełni ustrukturyzowane, jak na przykład dane numeryczne składowane w tradycyjnych bazach lub dane bez konkretnej struktury - dokumenty tekowe, załączniki, wiadomości email, pliki audio, video itp.

Big Data dziś - przetwarzanie i analiza danych

Obecnie Big Data to podstawa w działaniu wielu sektorów gospodarki. Niezwykle istotny jest sposób zarządzania danymi, gdyż to te procesy wpływają głównie na wartość tych informacji. Zatem nie ilość, a jakość i metoda przetwarzania Big Data są najbardziej istotne. Dane skutecznie usprawniają działanie konkretnej branży, pozwalają na jeszcze lepszą decyzyjność, wspomagają tworzenie skutecznych strategii, zmniejszają koszty, redukują czas pracy, umożliwiają tworzenie oferty doskonale dopasowanej do oczekiwań klienta. Współczesne przedsiębiorstwa wykorzystując masowe dane oraz sprawną i specjalistyczną analitykę wspomagają działanie firm oraz usprawniają wszystkie procesy biznesowe.

Rozwój jaki zapewnia Big Data został dostrzeżony przez wiele branż. Obecnie z tego typu danych korzystają instytucje sektora publicznego, banki, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe oraz wiele innych. Big Data to przyszłość biznesu.

Jaki jest potencjał Big Data? Przykłady zastosowania

Wytwarzane dane, które podlegają przetwarzaniu występują w niemal niepoliczalnych ilościach - a ta liczba wciąż rośnie. Na skalę światową wolumen informacji jest niewyobrażalny. Istniejące oraz powstające dane są kluczowe dla biznesu, jednakże o ich wartości świadczy dopiero specjalistyczna analiza. Odpowiedzią na te ilości jest właśnie Big Data. Dane te dają ogromne możliwości każdemu sektorowi gospodarki. Odpowiednie wykorzystanie informacji pozwala na kreowanie zachowań konsumentów, tworzenie oraz precyzowanie profili potrzeb klientów oraz proponowanie właściwych rozwiązań. Korzystanie z narzędzi Big Data pomaga przedsiębiorstwom w wytwarzaniu przewagi nad innymi firmami na rynku.

Wykorzystywanie Big Data może być bardzo korzystne dla firm oraz klientów dzięki wypracowaniu strategii odpowiadającej na potrzeby konsumenta oraz generującej zyski dla przedsiębiorstwa. Pomimo wielu obaw wobec wykorzystania danych oraz niebezpieczeństw związanych z ich nadużyciem, narzędzia Big Data podlegają kontroli komórkom Unii Europejskiej oraz Generalnemu Inspektoratowi Ochrony Danych Osobowych. Nowo powstające przepisy i dyrektywy zwiększają bezpieczeństwo jednostki.

Dobre i uczciwe korzystanie z narzędzi Big Data skutecznie kreuje doskonałe relacje na linii firma-klient. Pozwala na poznanie konsumenta, jego potrzeb, dzięki czemu, odpowiadając na jego oczekiwania, umożliwia rozwój oraz wzrost zysków firmy. Wszystkie informacje powinny być przetwarzane przez wykwalifikowany personel, który w sposób profesjonalny oraz zgodnie z zasadami etyki wykorzystuje pozyskane dane.

Perspektywy rozwoju technologii Big Data

Korzyści z używania narzędzi Big Data są niezaprzeczalne, dlatego dziedzina ta rozwija się bardzo prężnie. Sprzyjające warunki kreuje postęp technologiczny, dzięki któremu tworzone są coraz to nowe narzędzia do przetwarzania oraz magazynowania danych. To nie ilość danych, ale metody przetwarzania, analizy oraz wykorzystania informacji stanowią o ich wartości. Sposób wykorzystania danych decyduje o efektach. Big Data skutecznie redukuje czas oraz koszty, tworzy atrakcyjną ofertę dla klientów oraz umożliwia podejmowanie dobrych strategicznie decyzji i działań. Zdobycze technologii, tworząc nowe narzędzia, umożliwiają jeszcze bardziej skuteczną analitykę, której efekty wykorzystywane są w biznesie oraz wielu sektorach gospodarki. Inwestycja w rozwój narzędzi Big Data, której celem jest gromadzenie, przetwarzanie oraz analiza danych to lokata w rozwój i świetlaną przyszłość biznesu, ale nie tylko.

Big Data to również cenne źródło oraz narzędzie w rozwoju koncepcji IoT (ang. Internet of Things - Internet rzeczy, Internet przedmiotów) polegającej na gromadzeniu, przetwarzaniu oraz wymianie danych przez jednoznacznie identyfikowalne przedmioty. Dane te wykorzystywać będą już powstające inteligentne domy i budynki, inteligentne miasta, sieci zdrowia, przedsiębiorstwa i przemysł, systemy energetyczne, systemy pomiarowe, monitorowanie środowiska i zagrożeń oraz wiele innych. Bez wątpienia Big Data to przyszłość technologii.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami Big Data.

CZYTAJ DALEJ NASZ BLOG