W poście na blogu Facebook przedstawił HydraBase, aktualizację nierelacyjnej bazy danych Apache HBase, w której przechowuje wiadomości użytkowników. Dlatego wprowadzenie HydraBase jest nieuchronne. Powinno to skrócić czas przestoju wiadomości na Facebooku do około 5 minut rocznie.

HBase używa rozproszonego systemu plików Hadoop (HDFS). Na Facebooku to podstawa wiadomości, analityki, wewnętrznego systemu monitoringu, nowej funkcji geolokalizacji „Znajomi w pobliżu”, indeksu wyszukiwania, analizy danych strumieniowych i scrapingu danych dla wewnętrznych hurtowni danych.

Pięć minut awarii rocznie odpowiada wskaźnikowi dostępności 99,999%. Instalacja HBase Facebooka wynosi obecnie tylko 99,99 proc. – prawie godzinę rocznie.

Według Facebooka, najważniejszym ulepszeniem wprowadzonym przez HydraBase jest umożliwienie rozproszonych serwerów rezerwowych. Deweloperzy opisują obecny system: „Jeśli serwer danego regionu ulegnie awarii, wszystkie regiony hostowane na tym serwerze migrują na inny serwer w regionie, co odpowiada automatycznemu przełączaniu awaryjnemu”. Jednak oznacza to opóźnienia, ponieważ pliki muszą być migrowane do HBase . Z drugiej strony HydraBase „oddziela replikację logiczną i fizyczną”.

„Zamiast obejmować każdy region jednym serwerem, każdy region w HydraBase jest hostowany na kilku serwerach. Jeśli serwer regionu ulegnie awarii, serwery rezerwowe już istnieją dla tego regionu i są gotowe do przejęcia. Te serwery w regionie gotowości mogą być rozmieszczone w różnych szafach, a nawet w centrach danych, dzięki czemu zapewniają dostępność w wielu obszarach awarii”.

Facebook wyjaśnia również, w jaki sposób zorganizowane są rozproszone serwery dla regionu: „Zestaw serwerów dla regionu tworzy kworum. Każde kworum ma lidera, który obsługuje żądania odczytu i zapisu od klientów. W ramach kworum każdy serwer jest w trybie aktywnym lub w trybie obserwacji. Aktywne serwery zapisują, aktualizują i kompresują dane w HDFS. Serwery w trybie obserwacji tylko replikują się, ale mogą przejąć rolę lidera, jeśli to się nie powiedzie”.

[z materiałem od Liama ​​Tunga, ZDNet.com]

Wskazówka: jak dobrze znasz sieci społecznościowe? Sprawdź swoją wiedzę - z 15 pytaniami na silicon.de.