Zdecentralizowana platforma internetowa powinna umożliwić nowe typy aplikacji. Technologia ta oferuje między innymi firmom aplikacyjnym możliwość mniejszej zależności od dużych dostawców chmury.

Ilekroć na początku roku w Davos odbywa się Światowe Forum Ekonomiczne, wszystkie oczy skierowane są na małe miasteczko w Graubünden w Szwajcarii. Kto z szefów państw i przywódców korporacji ogłasza tam swój pogląd na przyszłość. W cieniu dużych, z dala od medialnego szumu, prezentują się również maluchy. Ludzi z pomysłami, którzy – ze swojego punktu widzenia – mają też potencjał, by zmieniać świat. Jak zespół w Dfinity. Ten start-up technologiczny nie zajmuje się niczym innym, jak zmianą sposobu, w jaki budujemy i utrzymujemy oprogramowanie i infrastrukturę.

Po około pół dekadzie rozwoju, Dfinity pokazało swój "komputer internetowy" w akcji w Davos na początku roku. Stanley Jones, Engineering Manager w Dfinity, zademonstrował, jak oprogramowanie jest wdrażane w systemie. W tym celu wykorzystał nowo uruchomioną usługę sieciową Dfinity LinkedUp, otwartą alternatywę dla sieci społecznościowej Microsoft LinkedIn.

Według Jonesa tylko dwóch inżynierów zbudowało tę aplikację w około trzy tygodnie. Aplikacja została napisana w języku programowania Motoko wydanym przez Dfinity w zeszłym roku. Został on opracowany pod kierunkiem Andreasa Rossberga, współtwórcy technologii oprogramowania WebAssembly. Ostatecznie wszystko, co Jones musiał zrobić, to skompilować kod aplikacji i to wszystko: oprogramowanie działało. Platforma technologiczna Dfinity uruchomiła tak zwane oprogramowanie Web 3.0 w zaledwie 18 milisekund.

To, co inżynier Jones zademonstrował w Davos, było z różnych powodów szczególnym wyczynem. Prototyp aplikacji chmurowej wysokiej dostępności zarejestrowanej na infrastrukturze Dfinity dla usług - bez bazy danych, bez rozszerzeń przeglądarki i REST API, bez serwerów WWW, load balancerów, zapór sieciowych czy sieci dostarczania treści. Wszystko zostało stworzone za pomocą SDK Canister firmy Dfinity i wspierane przez dobrze znany format kodu WebAssembly, który uruchamia aplikacje w przeglądarkach.

Dominic Williams Założyciel i dyrektor zarządzający Dfinity https://dfinity.org Zdjęcie: Dfinity „Jeśli budujesz w Big Tech, budujesz na piasku”.

Jones w swojej prezentacji nie mógł się powstrzymać przed omamieniem złożoności zwykłego dostarczania oprogramowania na „starej szkole” platformie chmurowej. Ale potem dodał poważnie: „To jest zmiana paradygmatu”.

Aby nowoczesne firmy mogły sprawnie funkcjonować, są uzależnione od aplikacji. Jednak obecna podstawa technologiczna, stos, jest „zepsuta”, wyjaśnia Dominic Williams, brytyjski założyciel i dyrektor zarządzający Dfinity w Zurychu. Między innymi „liczne włamania i luki w zabezpieczeniach, awarie systemów, a także wysokie koszty wytwarzania oprogramowania dobitnie tego dowiodły”. Ponadto coraz bardziej monopolistyczny charakter dostawców usług internetowych nie jest tak oczywisty, ale nie mniej groźny. Firmy będące użytkownikami są do pewnego stopnia zakładnikami swoich dostawców chmury. „Jeśli budujesz na wielkich technologiach, budujesz na piasku” – mówi Williams w skrócie. W tym celu pracują nad rozwiązaniem w Dfinity.