Do czego służą bazy danych?

Baza danych to podstawa istnienia i funkcjonowania wielu stron internetowych, a także firm. Twórcy, operatorzy i analitycy baz danych są, zatem niezbędni do tego by system informacji mógł istnieć i się rozwijać.

Baza danych jest zbiorem informacji np. o użytkownikach jakiegoś portalu, istniejących firmach w danym obszarze, książkach znajdujących się w bibliotece, cenach towarów lub usług. Wszystko zapisane jest w tabelach. My zakładając konto na Facebook’u, również wpisujemy się do bazy danych tego właśnie portalu społecznościowego. Jego administratorzy widzą nasze dane, a także i my możemy znaleźć naszych znajomych, na przykład wpisując w wyszukiwarkę ich nazwisko.

Kto korzysta z baz danych?

Wiele instytucji, jak na przykład wspomniane wyżej biblioteki nie mogłyby istnieć, gdyby nie bazy danych, w których zapisane są zbiory posiadanych książek, skatalogowanych, ponumerowanych i opisanych. Dodatkowo system wypożyczeń i zwrotów opiera się o kolejną bazę danych użytkowników biblioteki. Każda osoba przy zapisie do biblioteki otrzymuje swoją kartę lub numer i wpisywana jest w system komputerowy. Dzięki temu łatwo można sprawdzić daty, w jakich wypożyczała i oddawała książki.

Jednymi z popularniejszych baz danych, z których pewnie wielu z nas często korzysta, jest Allegro i Ceneo. Sklepy Internetowe czy porównywarki produktów są niczym innym, jak właśnie wielkimi bazami danych. Dzięki swojej konstrukcji łatwo możemy znaleźć, to, co nas interesuje czy porównać ceny tego samego produktu oferowane przez różnych sprzedawców. Można, więc powiedzieć, że baza danych, jest także katalogiem.

Wykorzystanie baz danych w branżach Call center i Contact center

Wiele firm, o różnych branżach, potrzebuje baz danych, by czerpać z nich informacje oraz dane kontaktowe potencjalnych klientów. Często regulaminy czy umowy, które podpisujemy, a niekoniecznie uważnie czytamy, zawierają informację o udostępnieniu lub przetwarzaniu naszych danych osobowych do pewnych celów. Zdarza się, że bywają one wykorzystywane przez pracowników call center w celach marketingowych, a stąd właśnie dostajemy telefony z propozycją zakupu zestawu garnków, po okazyjnej cenie, albo informacją, że gdzieś czeka na nas nagroda. Warto, więc wiedzieć, co podpisujemy albo gdzie podajemy swoje dane. Zazwyczaj jednak chodzi o to, aby tymi potencjalnymi klientami były firmy i przedsiębiorstwa. Na przykład dla producenta i dostawcy pewnej serii kosmetyków ważne jest to, w jakich sklepach są one sprzedawane i gdzie może wysyłać swój towar, a także, jakie sklepy, które jej jeszcze nie posiadają w asortymencie, mogłyby być nim zainteresowane.

Innym przykładem jest baza pacjentów w rejestracji medycznej, w której zapisywane są dane klientów konkretnej przychodni, pakiety usług medycznych, z jakich korzystają, daty wizyt, przypisani lekarze rodzinni czy kolejne umówione wizyty. Rejestracja odbywa się przez usługę contact center, nie ma, więc żadnego problemu, aby obsługa pacjentów oraz bazy danych przebiegała całkowicie zdalnie. Obie te rzeczy mogą być połączone jednym systemem, a więc w momencie, gdy zadzwoni klient, już dzięki powiązanemu numerowi telefonu, zdalna asystentka zobaczy jego dane w bazie rejestracyjnej.

Czy tworzenie baz danych jest trudne?

Również pracownicy portalu zdalni.pl pracują nad tworzeniem baz danych na potrzeby swoich klientów. W bazie prężnie działa wynajem pracowników na godziny, którzy zawsze pozostają do dyspozycji i służą pomocą. Choć może się to wydawać trudne i ciężkie, nie jest to niczym skomplikowanym, a nasi eksperci potrafią utworzyć kilkaset rekordów dziennie. Jest wiele narzędzi, dzięki którym można projektować bazy wszelkiego rodzaju, jednak najprostszym i wystarczająco rozbudowanym jest program Excel. Wspomniane rekordy, to inaczej wiersze tabeli. Wiersze dzielą się na pola i kolumny. Jeden rekord, a więc jeden wiersz zawiera pełne informacje na temat danego klienta, firmy czy przedmiotu. Niech to będzie na przykład: imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania, województwo, numer telefonu i e-mail; z czego każde z nich wpisane jest w jedno pole wiersza. Excel pozwala układać dane chronologiczne lub numerycznie, możemy więc wybrać główną informację na przykład numer PESEL, dzięki której będziemy identyfikować klientów.

Bardzo często pracodawcy w ofertach pracy zaznaczają, że od kandydata wymagana jest przynajmniej podstawowa znajomość Excela lub całego pakietu programów Office. Nie jest to jednak wiele. Większość z nas potrafi obsłużyć tabelę, a w razie potrzeby w Internecie znajdziemy mnóstwo poradników i pomocniczych informacji, jak wykonać jakąś czynność. Dobry pracodawca powinien także zadbać o przeszkolenie i rozwój członków swojego zespołu. Sama praca natomiast może odbywać się w elastycznych godzinach, oczywiście o ile nie będzie połączona z telefoniczną obsługą klienta, która ma swoje normy czasowe. Wystarczy posiadać komputer i dostęp do Internetu, a miejsce pracy może być zupełnie dowolne. Jest to świetny zawód dla studentów, osób mających trudności z poruszaniem się, czy sprawującym opiekę nad członkiem rodziny.

Monika Łojba

https://zdalni.pl/p/bazy-danych/

Czym jest baza danych?

Dla wielu użytkowników pojęcie bazy danych jest dosyć intuicyjne, dlatego też w większości przypadków nie zachodzi potrzeba podawania jego definicji. Biorąc jednak pod uwagę, że dla młodszych czytelników termin ten może być po części intrygujący i jednocześnie nie do końca zrozumiały, w artykule tym pokusimy się o przybliżenie jego definicji, zwłaszcza, że pojęcie bazy danych aksjomatem nie jest, a co za tym idzie, takową definicję posiada.

Formalnie więc baza danych jest zorganizowanym zbiorem danych (zbiorem informacji), który przechowywany jest zazwyczaj w formie elektronicznej. Wspomniana organizacja danych polega na ich odpowiednim podzieleniu i pogrupowaniu według poszczególnych pól, rekordów, a idąc nieco dalej, także i plików, co ułatwia nam późniejsze pozyskiwanie, przetwarzanie i wprowadzanie informacji.

W kontekście systemu SQL Server baza danych jest niezależną jednostką przechowywania danych. Innymi słowy, w obrębie jednej instancji serwera SQL Server możemy mieć otwartych kilka baz danych, z których każda przechowuje inne dane, skonfigurowana jest w nieco inny sposób, zarządzana jest przez innego administratora i odpowiada na żądania innych użytkowników. Od strony logicznej każdą bazę danych możemy traktować jako kontener do przechowywania różnego rodzaju obiektów, takich jak tabele, widoki czy indeksy. Z kolei patrząc od strony fizycznej, tj. z perspektywy systemu operacyjnego Windows, baza danych może składać się lub rozciągać na trzy rodzaje plików:

podstawowy plik danych (plik MDF) zawierający schemat bazy danych oraz należące do bazy obiekty, takie jak tabele, indeksy czy widoki

(plik MDF) zawierający schemat bazy danych oraz należące do bazy obiekty, takie jak tabele, indeksy czy widoki drugorzędne pliki danych (pliki NDF), które w ramach osobnych plików umożliwiają przechowywanie części powyższych informacji w osobnych lokalizacjach

(pliki NDF), które w ramach osobnych plików umożliwiają przechowywanie części powyższych informacji w osobnych lokalizacjach pliki dziennika transakcji (pliki LDF), które zamiast konkretnych obiektów bazy danych przechowują informacje dotyczące wykonywanych na bazie operacji

Rodzaje baz danych

Z historycznego punktu widzenia bazy danych możemy podzielić na trzy rodzaje. Najstarszy typ, którego idea sięga jeszcze końca XIX wieku, to tzw. prosta baza danych (ang. flat database). Baza ta gromadzi dane w formie zbliżonej pod względem struktury do dwuwymiarowych tabel złożonych z wierszy oraz kolumn i przybiera najczęściej postać prostego pliku tekstowego. Wyglądem baza ta przypomina więc skoroszyt programu Excel, przy czym arkusz kalkulacyjny Excel jest zbyt rozbudowanym narzędziem, aby można go było przyrównywać do prostej bazy danych. Dobrym przykładem takiej bazy może być natomiast plik tekstowy CSV, w ramach którego gromadzone są wartości oddzielane przecinkami (lub dowolnym innym znakiem). Pod względem architektury baza ta nie jest określona żadną uporządkowaną strukturą i do wykonania jakiejkolwiek operacji na zawartych w niej danych wymaga zazwyczaj załadowania ich do pamięci w całości.

Drugim typem bazy danych jest baza hierarchiczna (ang. hierarchical database). Ten rodzaj bazy, opracowany i spopularyzowany przez IBM w latach 60-tych, przybiera strukturę drzewa, w której każdy element (poza elementem głównym) posiada element nadrzędny, a każdy element nadrzędny może mieć jeden lub więcej elementów podrzędnych. Dane w takiej bazie przechowywane są w rekordach (węzłach drzewa), które są ze sobą odpowiednio połączone, zaś wydobywanie z niej informacji polega na odpowiednim przejściu po drzewie rekordów - od korzenia do liścia. Dzięki odpowiednim algorytmom bazy hierarchiczne cechują się wysoką wydajnością i dostępnością, a chyba za najbardziej rozpoznawany przykład tej bazy można by uznać rejestr systemu operacyjnego Windows.

Trzecim i zarazem najpopularniejszym obecnie rodzajem bazy danych jest relacyjna baza danych. Struktura tej bazy oparta jest na obiektach nazywanych tabelami (formalnie relacjami), pomiędzy którymi definiuje się określone związki. Jako że SQL Server jest systemem zarządzania relacyjną bazą danych, to właśnie ten rodzaj bazy będzie przedmiotem naszego zainteresowania we wszystkich pozostałych artykułach tego działu.

Czym są bazy danych?

Czym są bazy danych?

Baza danych to zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program komputerowy wyspecjalizowany do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często zestaw programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. „Database Management System”, DBMS). W ścisłej nomenklaturze baza danych oznacza zbiór danych, który zarządzany jest przez system DBMS.

Kopie zapasowe baz danych

W nowej wersji dPanelu można samemu przywrócić kopię zapasową. By to zrobić, należy kliknąć na „Baza danych” w nowym dPanelu, a następnie na „Kopie zapasowe”. Rozwinie się wtedy menu które umożliwi nam pobranie lub przywrócenie kopii zapasowej z konkretnej daty.

UWAGA: W celu przywrócenia kopii zapasowych starszych niż 5 dni, należy skontaktować się z „Biurem Obsługi Klienta” przez Helpdesk 24h.

Parametry dostępu do bazy danych

Host : informację o nazwie hosta znajdują się w dPanel u Beta, zakładce „Bazy danych” , po prawej stronie, w boksie „Ustawienia”.

: informację o nazwie hosta znajdują się w Beta, zakładce , po prawej stronie, w boksie Nazwa użytkownika : nazwa użytkownika Twojej bazy danych

: nazwa użytkownika Twojej bazy danych Hasło : hasło wygenerowane podczas tworzenia użytkownika bazy danych

: hasło wygenerowane podczas tworzenia użytkownika bazy danych Nazwa bazy danych : nazwa wygenerowana podczas tworzenia bazy danych

: nazwa wygenerowana podczas tworzenia bazy danych Port bazy danych: 3306

Systemy zarządzania bazami

MySQL

„MySQL” to wielowątkowy i wieloużytkownikowy system zarządzania bazami danych (DBMS) rozwijany przez szwedzką firmę „MySQL AB”. „MySQL” zawiera świetne wsparcie dla replikacji bazy danych (w trybie master->slave). Ma także doskonałą obsługę wielojęzyczności – każda tabela, a nawet każde pole może mieć własne ustawienie kodowania znaków. „MySQL” oferuje różne typy tabel (tablic), z których każdy typ przeznaczony jest do innego zastosowania. Najczęściej wykorzystywane to:

MyISAM – szybki, nietransakcyjny typ tabel. Jedynie on umożliwia wyszukiwanie pełnotekstowe.

– szybki, nietransakcyjny typ tabel. Jedynie on umożliwia wyszukiwanie pełnotekstowe. InnoDB – Wolniejszy od MyISAM , jednak rekompensuje to wspieranie i logowanie transakcji.

– Wolniejszy od , jednak rekompensuje to wspieranie i logowanie transakcji. MEMORY (do wersji 4.1 – HEAP) – najszybszy, gdyż wszystko jest przechowywane wyłącznie w pamięci RAM. Ma jednak kilka ograniczeń, między innymi nie przechowuje danych po wyłączeniu serwera „MySQL”.

„MySQL” cieszy się natomiast opinią jednego z szybszych serwerów bazodanowych, dzięki czemu znakomicie nadaje się jako serwer dla często odwiedzanych witryn WWW.

SQLite

„SQLite” – to system zarządzania bazą danych oraz biblioteka C implementująca taki system, obsługująca język „SQL” (ang. „Structured Query Language”). Została stworzona przez Richarda Hippa i jest dostępna na licencji public domain. Projekt został rozpoczęty w roku 2000. Biblioteka implementuje silnik „SQL”, dając możliwość używania bazy danych bez konieczności uruchamiania osobnego procesu DBMS. W wielu zastosowaniach, a w szczególności w systemach wbudowanych, takie rozwiązanie jest najpraktyczniejsze. Zawartość bazy danych przetrzymywana jest w jednym pliku (do 2 TB). Baza „SQLite” jest utrzymywana na dysku przy użyciu drzew binarnych (ang. B-Tree). Osobne drzewo jest używane dla każdej z tabel i każdego z indeksów. Bazy danych zapisywane są jako pliki binarne. Ich bezpieczeństwo jest oparte na zabezpieczeniach oferowanych przez używany system plików. Istnieje też projekt oferujący szyfrowanie baz danych „SQLite” na bieżąco.