Gigant sieciowy Cisco Systems wchodzi na rynek przygotowania danych. Powinno to umożliwić dostęp do dużych zbiorów danych również osobom niebędącym ekspertami.

Aby móc znaleźć w analizie bryłki złota drzemiące w dużych ilościach danych, surowe dane muszą najpierw zostać oczyszczone i przygotowane do analizy. W większości przypadków zajmują się tym wysoko opłacani analitycy danych.

Pomoc Big Data od Cisco: Funkcje „przygotowania danych” są połączone między bazą danych Hadoop a narzędziami analitycznymi. (Źródło: Cisco) Ale proces czyszczenia dużych zbiorów danych można również zautomatyzować za pomocą tak zwanych procesów „przygotowania danych”. Jedną z firm, która zinternalizowała to przez długi czas, jest Paxdata. I to właśnie na ich rozwiązaniu opiera się produkt Cisco Systems, który sieciowy gigant zapowiedział na Strata + Hadoop World 2015.

Cisco twierdzi, że produkt do przygotowywania danych jest rozwiązaniem „pod klucz”, które umożliwia analitykom biznesowym o niewielkiej wiedzy technicznej zbieranie, badanie, czyszczenie, łączenie i wzbogacanie danych przed wysłaniem ich do oprogramowania analitycznego.

Bogactwo danych można przygotować do własnych ocen na powierzchni „podobnej do Excela”. Wreszcie, Cisco Data Preparation jest zintegrowana z Cisco Data Virtualization, narzędziem do analizy i wizualizacji sieci.

Korzyści są wielorakie: według Cisco przetwarzanie danych można przyspieszyć nawet o 80 procent. Czyszczenie zapobiega źródłom błędów na podstawie nieczystych danych, co zwiększa użyteczność big data. Ponadto naukowcy zajmujący się danymi mogą być wykorzystywani do wysokiej jakości analiz, zamiast marnować swoją wiedzę fachową na prace porządkowe.

Bardziej szczegółowe informacje na temat przygotowania danych można znaleźć w tej karcie danych (PDF).