Nowoczesna technologia baz danych zapewnia lepsze wyniki wyszukiwania w Grupie Haufe. Firma stawia na rozwiązanie w chmurze.

Grupa Haufe rozwinęła się z kluczowych obszarów odnoszącej sukcesy działalności wydawniczej w specjalistę w zakresie usług cyfrowych i internetowych, a dziś sprzedaje głównie produkty i usługi cyfrowe. Za pośrednictwem płatnych portali licencjobiorcy mają dostęp do specjalistycznych informacji z różnych obszarów (pracy), takich jak zasoby ludzkie, podatki, prawo, bezpieczeństwo pracy, usługi publiczne czy zgodność. Grupa Haufe prowadzi również akademię z szeroką gamą seminariów dla specjalistów i kadry kierowniczej.

Techniczna wiedza firmy opiera się na ogromnych ilościach danych, które muszą być sprytnie zarządzane i łączone, aby użytkownicy podczas wyszukiwania w Internecie mogli uzyskać jak najpełniejszy przegląd szerokiej gamy literatury specjalistycznej i ofert dalszego szkolenia w najkrótszym możliwym czasie. Aby umożliwić użytkownikom dostęp do całej gamy produktów i usług oraz otrzymywanie precyzyjnie dopasowanych wyników wyszukiwania podczas wyszukiwania słów kluczowych, Grupa Haufe polega teraz na technologii baz danych firmy MarkLogic w dziale redakcyjnym.

Content Hub grupy Haufe: Za funkcją wyszukiwania kryje się potężna technologia bazy danych z elastycznymi opcjami linków. (Źródło: Haufe) Zanim nowa technologia baz danych została wprowadzona około trzy lata temu, firma rozprowadzała swoje dane w różnych pulach danych, z których każda była dostępna dla różnych aplikacji. Powiązanie danych, a tym samym ogólny widok wszystkich treści, było prawie niemożliwe. Podczas wyszukiwania słów kluczowych użytkownicy serwisu otrzymywali wyniki, które tylko częściowo odzwierciedlały rzeczywisty zakres dostępnych informacji specjalistycznych, w większości brakowało odniesień tematycznych. Marnotrawstwo dla użytkownika było znaczne, a Haufe nie był w stanie wykorzystać jego potencjału.

Celem było zatem zbudowanie centralnego centrum treści, które wyeliminuje te deficyty i zapewni użytkownikom znacznie lepsze wyniki wyszukiwania. Zespół stanął przed wyzwaniem radzenia sobie z rozbudowanym systemem opartym na platformie open source Solr i relacyjnych bazach danych.

Różne typy danych, takie jak metadane książek, widżety, okładki książek, informacje o produktach i rzeczywista treść, były przechowywane w różnych silosach danych. Zapytanie zostało wykonane za pomocą różnych wyszukiwarek i narzędzi. W nowej bazie danych musiało zostać zintegrowanych około 1,5 miliona dokumentów, głównie w formacie XML.