Według badań Bitkom Research i Ernst & Young największymi przeszkodami na drodze do sukcesu Przemysłu 4.0 są wysokie wymagania inwestycyjne, brak standardów i brak wykwalifikowanych pracowników.

57 proc. firm ankietowanych przez Bitkom Research i Ernst & Young (EY) w badaniu na temat Przemysłu 4.0 postrzega często przytaczany niedobór wykwalifikowanych pracowników jako „główną przeszkodę we wprowadzaniu aplikacji Przemysłu 4.0”. W przyszłości inżynierowie mechanicy lub elektrycy powinni również posiadać wiedzę z zakresu programowania oprogramowania. „Musi to również znaleźć odzwierciedlenie na uniwersytetach – na przykład poprzez tworzenie kursów hybrydowych” – powiedział Christoph Kilger, partner w EY.

Badanie Przemysłu 4.0: Dwie największe przeszkody to wysokie wymagania inwestycyjne i brak wykwalifikowanych pracowników. (Źródło: Bitkom Research) Co druga ankietowana firma również postrzega brak standardów jako poważny problem. „Wspólne standardy są niezbędne dla sukcesu Przemysłu 4.0” – skomentował Axel Pols, dyrektor zarządzający Bitkom Research. „Maszyny i produkty muszą być w stanie komunikować się ze sobą równie łatwo, jak smartfony – nawet w różnych branżach”. Politycy i przemysł muszą teraz nadawać tempo. Pols: „Wtedy spadają też koszty inwestycji”.

Według badania, wysokie wymagania inwestycyjne są największą przeszkodą we wprowadzaniu aplikacji Przemysłu 4.0. 64 proc. ankietowanych firm wymieniło to jako przyczynę opóźnień. Niemniej jednak cztery na dziesięć firm przemysłowych (39 procent) już korzysta z rozwiązań Przemysłu 4.0, kolejne 22 procent planuje to zrobić, a 19 procent dyskutuje o rozpoczęciu. Jednak dla prawie co piątej firmy (19 proc.) Przemysł 4.0 „nie jest problemem” lub nie widzi w nim żadnego strategicznego znaczenia.

Według Christopha Kilgera „Przemysł 4.0 sprawi, że procesy w fabrykach będą bardziej wydajne”. Każda część znajduje się we właściwym miejscu we właściwym czasie. Oszczędza to ogromne koszty. Kilger: „W kraju o wysokich zarobkach, takim jak Niemcy, oznacza to przewagę konkurencyjną.” Temat ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności firm i Niemiec jako lokalizacji biznesowej. „Wprowadzenie inteligentnych aplikacji w niemieckich fabrykach musi być teraz szybko przyspieszone”, domagał się partner w Ernst & Young.

W badaniu reprezentatywnym przebadano 554 firmy produkcyjne zatrudniające ponad 100 pracowników.