Blockchain – wyjaśniamy w 10 minut

Łańcuch bloków – blockchain – nie jest pojęciem nowym. Technologia ta od kilku lat jest podstawą jednego z kluczowych zjawisk z pogranicza IT i finansów, czyli wirtualnej waluty Bitcoin. Nie wszyscy jednak rozumieją, czym dokładnie jest blockchain, co czyni go bezpiecznym i dlaczego to rozwiązanie może zmienić świat.

Początki kariery nowej technologii sięgają końca pierwszej dekady XXI wieku. Spektakularne pękniecie spekulacyjnej bańki na rynku nieruchomości w USA stało się w latach 2007–2008 przyczyną globalnego kryzysu finansowego i spowodowało gwałtowny spadek wartości amerykańskich papierów wartościowych powiązanych z segmentem nieruchomości. Zbyt łatwy dostęp do kredytów mieszkaniowych i przeszacowanie trendów wzrostowych spowodowały powszechne przeświadczenie, że ceny nieruchomości mogą tylko rosnąć. Ostatecznie rynek boleśnie zweryfikował ten pogląd…

Post factum komisja FCIC (Financial Crisis Inquiry Commission), powołana do zbadania przyczyn kryzysu, stwierdziła, że cała ta sytuacja była możliwa do uniknięcia, a jedną z jej istotniejszych przyczyn były powszechne uchybienia w regulacjach związanych z rynkiem finansowym i nadzorze nad nim. Dodajmy do tego wspomniany już zbyt łatwy dostęp do kredytów oraz wynikające z fałszywych przesłanek przeświadczenie o dalszych wzrostach cen. Poważnym problemem był również fakt, że cały świat wierzył, że nad stabilnością rynku finansowego czuwają zaufane instytucje, reprezentujące tzw. trzecią stronę, czyli m.in. banki i organizacje finansowe. To założenie również okazało się błędne, zaś skutkiem była cała seria bankructw, eksmisji i śledztw – wszystko to zaowocowało wydarzeniami, które okazały się największym wstrząsem na rynkach finansowych od czasu Wielkiego Kryzysu z roku 1929.

Zobacz również:

Jedną z odpowiedzi na ów wstrząs była opublikowana w 2008 r. praca niejakiego Satoshi Nakamoto zatytułowana „Bitcoin: Elektroniczny system pieniężny oparty na sieci peer-to-peer” („Bitcoin: A Peer-to-Peer ElectronicCash System”). W pracy tej wyraźnie zasugerowano, że system transakcji finansowych wcale nie potrzebuje owych „zaufanych instytucji”.

Czym jest Bitcoin i co ma wspólnego z blockchainem

Bitcoin jest opartym na sieci peer-to-peer systemem przesyłania podpisanych cyfrowo płatności w ramach sieci Bitcoin. Gdy nazwę tę piszemy dużą literą – Bitcoin – oznacza ona właśnie sieć (jak w zdaniu „Oto, jak działa Bitcoin”), gdy używamy małej litery (bitcoin), mamy na myśli jednostkę waluty (np. cenę – 1 bitcoin). Cyfrowy podpis jest generowany na bazie kluczy publicznych (udostępnianych wszystkim do wysyłania zasobów) oraz prywatnych (pozostających w posiadaniu właściciela zasobów).

Blockchain jest zdecentralizowanym, cyfrowym rejestrem wszystkich operacji – bezpiecznym, anonimowym, odpornym na manipulację oraz niemożliwym do zmodyfikowania wstecz. To swego rodzaju pojedyncze źródło prawdziwych informacji o funkcjonowaniu całej sieci.

Publiczny rejestr wszystkich transakcji dokonywanych w ramach Bitcoin jest nazywany właśnie blockchainem (łańcuchem bloków) – cała sieć działa właśnie na bazie tego rejestru. Jest on globalnym, dystrybuowanym repozytorium/bazą danych o wszystkich transakcjach dokonanych w ramach sieci, przechowywanych w porządku chronologicznym. Blockchain jest więc de facto zdecentralizowanym, cyfrowym rejestrem wszystkich operacji – bezpiecznym, anonimowym, odpornym na manipulację oraz niemożliwym do zmodyfikowania wstecz. To swego rodzaju pojedyncze źródło prawdziwych informacji o funkcjonowaniu całej sieci.

To sprawia, że Blockchain może mieć zastosowanie w każdej branży, w której dochodzi do transferowania danych i która zalicza się jednej z poniższych kategorii:

1. waluty (elektroniczny system płatności, pozbawiony pośredników);

2. systemy płatności (reemisja, przesyłanie pieniędzy);

3. zasoby cyfrowe (wymiana informacji).

4. tożsamość cyfrowa (np. podpisywane elektroniczne dowody tożsamości);

5. weryfikowanie danych (potwierdzanie autentyczności danych lub procesów);

6. inteligentne kontrakty (oprogramowanie, które działa bez udziału stron trzecich).

Jak działa blockchain

Blockchain jest rozwiązaniem, które po raz pierwszy w historii usuwa lub pozbawia znaczenia pośredników w transakcjach biznesowych, zwiększając w ten sposób wartość istniejących produktów, usług i interakcji na poniższe sposoby:

Blockchain jest rozwiązaniem, które po raz pierwszy w historii usuwa lub pozbawia znaczenia pośredników w transakcjach biznesowych, zwiększając w ten sposób wartość istniejących produktów, usług i interakcji.

Zabezpieczając użytkownika przed podwójną płatnością. Blockchain uniemożliwia wydanie dwukrotnie zasobów na ten sam cel – potwierdzając autentyczność każdej transakcji (np. w branży nieruchomości, usługach medycznych, ubezpieczeniach, systemach do e-głosowania, bazach danych czy usługach finansowych).

Zapewniając konsensus. W nowym modelu grupy komputerów współpracują, by osiągnąć porozumienie. Gdy 51% wchodzących w skład takiej sieci maszyn „zgadza się” co do jakiegoś zagadnienia, konsensus zostaje osiągnięty i transakcja/operacja zostaje zapisana do cyfrowego rejestru (blockchaina). Blockchain zawiera nieskończoną listę transakcji, a każdy komputer pełną kopię całego łańcucha. Jeśli więc którykolwiek z komputerów spróbuje dodać do rejestru nielegalną transakcję, konsensus nie zostanie osiągnięty (51% komputerów nie wyrazi na to zgody), a operacja nie zostanie zarejestrowana.

Sieci blockchain działają na podstawie czterech podstawowych zasad. Sieci są:

a. Dystrybuowane – na wszystkich maszynach wchodzących w skład sieci. Sama struktura jest zdecentralizowana, a każdy komputer ma kopię blockchaina.

b. Publiczne – „aktorzy” biorący udział w poszczególnych operacjach są ukryci, jednak każda transakcja jest widoczna dla wszystkich uczestników.

c. Wyposażone w stempel z datą – wszystkie transakcje są oznaczone datą zawarcia, widoczną dla wszystkich.

d. Trwałe – z uwagi na konstrukcję sieci jest ona niewrażliwa na uszkodzenia. Nie zostanie przypadkowo skasowana/zalana/spalona itp.

Jak stworzyć łańcuch bloków

Zasada jest prosta: pojedyncza transakcja jest w tym systemie blokiem, a seria zarejestrowanych transakcji tworzy łańcuch. Stąd nazwa łańcuch bloków – blockchain.

Procedura tworzenia wygląda następująco: „kopacz” (miner, czyli w tym przypadku komputer) tworzy pojedynczy blok, co jest procesem stosunkowo kosztownym i czasochłonnym (to tzw. kopanie). Jeśli blok został stworzony prawidłowo, jest to potwierdzane stosownym przeliczeniem, którego efektem jest pozyskanie tzw. proof of work. Ten proof of work jest trudny do pozyskania, ale łatwy do zweryfikowania przez innych uczestników sieci. W skrócie rzecz ujmując, można przyjąć, że jest on niczym skomplikowana układanka – trudna i czasochłonna na etapie tworzenia, ale po jej powstaniu można błyskawicznie stwierdzić, czy została ułożona poprawnie.

Kolejnymi etapami są przesłanie do sieci pozyskanego proof of work oraz jego weryfikacja przez innych „kopaczy”. Jeśli osiągną oni konsensus (zgodzi się co najmniej 51% uczestników sieci), transakcja zostaje oficjalnie dodana do blockchaina.

Dlaczego to rozwiązanie jest tak bezpieczne

Przede wszystkim dlatego, że technologia ta oferuje proste i skuteczne metody weryfikowania tego, co jest prawdą, a co nią nie jest – każdy uczestnik procesu, zarówno producent, jak i konsument, może łatwo stwierdzić, czy dane są prawdziwie i niemodyfikowanie.

Technologia blockchain oferuje proste i skuteczne metody weryfikowania tego, co jest prawdą, a co nią nie jest – każdy uczestnik procesu, zarówno producent, jak i konsument, może łatwo stwierdzić, czy dane są prawdziwie i niemodyfikowanie.

Do procesu stworzenia nowego bloku, dajmy na to bloku 101, wykorzystywana jest niewielka część danych z poprzedniego bloku (lub jego hash) – nr 100. By później powstał blok 102, należy użyć danych z bloku 101 i tak dalej. Wszystkie nowe transakcje oparte są na poprzednich – trochę jak lampki na choince. Gdyby więc ktoś chciał zmienić jedną transakcję (usunąć jedną z lampek z łańcucha), musiałby zmodyfikować wszystkie poprzednie transakcje zarejestrowane w danym łańcuchu. Prawdopodobieństwo takiej operacji jest praktycznie zerowe, ponieważ do każdej takiej modyfikacji niezbędne byłoby pozyskanie konsensusu.

Rezultatem jest niemożliwy do modyfikowania cyfrowy rejestr wszystkich uzgodnionych i zarejestrowanych transakcji – pojedyncze źródło prawdy. To rozwiązanie naprawdę zmieni świat, znacznie usprawniając funkcjonowanie wszelkich środowisk, w których wymiana informacji ma kluczowe znacznie. Będą to choćby:

księgowość (audyt, wykrywanie oszustw);

branża lotnicza (np. zarządzanie procesem produkcji);

energetyka (inteligentne pomiary zużycia energii i zdecentralizowana sieć);

medycyna (funkcjonowanie urządzeń medycznych oraz wymiana danych o pacjentach);

finanse (wymiany walut, reemisja);

nieruchomości (obsługa transakcji, zarządzanie procesami);

edukacja (sprawniejsze zarządzanie przydziałami/zadaniami).

Blockchain ma potencjał, by zmienić wszystko, z czym spotykamy na co dzień – od naszych ubrań, przez nasze jedzenia, aż po wszystkie kupowane produkty.

Technologia blockchain i jej zastosowanie w biznesie

Blockchain to nowoczesna technologia, która po raz pierwszy została wykorzystana w 2008 roku, kiedy Satoshie Nakamoto stworzył wirtualną walutę bitcoin. Kryptowaluty to tylko jedno z możliwych zastosowań blockchain. Wdrożenie takiego systemu może przynieść korzyści przedsiębiorcom zarówno z branży finansowej, jak i wielu innych sektorów gospodarki.

Czym jest blockchain i jak działa?

Blockchain można zdefiniować jako technologię opartą na wykorzystaniu łańcuchów blokowych, czyli następujących po sobie segmentów danych. Znajdują się w nich informacje o transakcjach zawieranych pomiędzy użytkownikami sieci peer-to-peer (P2P). Mechanizm ten pozwala obsługiwać różnego typu operacje, a także przechowywać informacje o nich w wirtualnej bazie, która jest:

rozproszona – znajduje się jednocześnie na komputerach użytkowników z całego świata, a nie na serwerze konkretnej firmy,

zdecentralizowana i niezależna – transakcje są zawierane w sposób bezpośredni, czyli bez udziału instytucji pośredniczącej, która sprawowałaby nadzór nad bazą i weryfikowała każdą operację,

transparentna i demokratyczna – każdy uczestnik systemu zyskuje dostęp do danych.

Czy technologia blockchain jest bezpieczna?

Technologia blockchain sprawdza się do zawierania różnego rodzaju transakcji, a także przechowywania poufnych danych osobowych, umów, faktur, zezwoleń, upoważnień i innych dokumentów. Są one zabezpieczone przed niepowołanym dostępem za pomocą zaawansowanych metod kryptograficznych. Każdy użytkownik może przeglądać historię operacji, jednak dostęp do szczegółowych danych wymaga posiadania odpowiednich uprawnień. W praktyce są one przypisane jedynie do stron bezpośrednio biorących udział w transakcji.

Wszystkie operacje zapisane w systemie blockchain pozostają nieodwracalne – nie ma możliwości usunięcia ani zmodyfikowania danych. Próba manipulacji czy przeprowadzenia nieautoryzowanej transakcji zostanie wykryta i odrzucona – system nie pozwoli na jej uwzględnienie w łańcuchu blokowym. Bezpieczeństwo tej technologii wiąże się również z dużą odpornością na awarie infrastruktury informatycznej, ponieważ dane są zapisywane jednocześnie w pamięci wielu tysięcy komputerów.

Znaczenie blockchain w biznesie

Wykorzystanie technologii blockchain pozwala firmom osiągnąć wiele korzyści biznesowych. Są one w stanie znacząco zredukować koszty obsługi klienta oraz podnieść jej jakość. System ten sprzyja także zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz kreowaniu jego nowoczesnego wizerunku. Firma stosująca blockchain może również uzyskać oszczędności, związane m.in. z utrzymaniem infrastruktury IT, pozyskiwaniem danych, a także przechowywaniem oraz obiegiem dokumentacji. Przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych na rozwój i komercyjne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań opartych o tę technologię.

Biznesowe zastosowanie blockchain

Blockchain może w niedalekiej przyszłości stać się przydatnym narzędziem dla firm z wielu branż. Wskazujemy sektory, w przypadku których potencjał ten jest największy.

Branża finansowa

Sektor ten jako pierwszy dostrzegł potencjał technologii blockchain. Korzystają z niej m.in. banki, giełdy wymiany walut i kryptowalut, firmy leasingowe, towarzystwa ubezpieczeniowe czy instytucje udzielające pożyczek. System ten pozwala w bezpieczny sposób przechowywać różnego typu dokumenty oraz informacje o transakcjach. Klienci mogą mieć pewność, że nie zostaną one w żaden sposób zmodyfikowane, a dostęp do nich zostanie zachowany również po wygaśnięciu czy wypowiedzeniu umowy.

Technologia ta pozwala znacząco uprościć i przyspieszyć procedury związane z udzieleniem kredytu, leasingu czy ubezpieczenia. W systemie mogą znaleźć się także faktury związane z opłaconymi ratami czy pozostające w niezmienionej postaci warunki umowy. Blockchain umożliwia ponadto zdalne uwierzytelnianie oraz podpisywanie dokumentów.

Branża medyczna i farmaceutyczna

Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci oraz inni pracownicy systemu opieki zdrowotnej mogą dzięki technologii blockchain uzyskać dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej. Informacje dotyczące zdrowia pacjentów znajdą się wówczas w jednym miejscu, w odpowiedni sposób zabezpieczonym. System ten może również posłużyć do gromadzenia i przechowywania danych z prowadzonych badań klinicznych czy epidemiologicznych.

Branża nieruchomości

Dzięki technologii blockchain możliwe staje się przyspieszenie i uproszczenie transakcji sprzedaży nieruchomości. W systemie mogą znaleźć się umowy, akty notarialne, a także wszystkie niezbędne informacje, np. dotyczące historii prawnej budynku. Technologia ta pozwala również na prowadzenie wirtualnych rachunków powierniczych czy podpisywanie inteligentnych kontraktów – umowy sprzedaży są wówczas zawierane w systemie automatycznie, po spełnieniu przez obie strony określonych warunków transakcji.

Branża energetyczna

Technologia blockchain pozwala firmom z sektora energetycznego na bezpośrednią sprzedaż energii elektrycznej. Mogą dzięki temu obniżyć koszty dystrybucji i zaoferować końcowym odbiorcom niższe ceny. Blockchain usprawnia oraz przyspiesza także rozliczanie zawieranych transakcji.

Administracja

Blockchain umożliwia znaczące zmniejszenie biurokracji w instytucjach administracji publicznej. Technologia ta może być również wykorzystywana do organizowania referendów oraz wyborów – wspomaga proces weryfikacji tożsamości oraz liczenia głosów. W 2005 roku Estonia została pierwszym państwem na świecie, które skorzystało z tego narzędzia w celu przeprowadzenia ogólnokrajowych wyborów.

Branża transportowa i logistyczna

System blockchain może posłużyć m.in. do prowadzenia rejestru kierowców, przechowywania informacji o historii pojazdów, współdzielenia przejazdów czy wypożyczania samochodów bez udziału pośredników. Technologia ta znajduje również spory potencjał w sektorze logistycznym. Umożliwia monitorowanie i kontrolowanie wysyłek w czasie rzeczywistym. Usprawnia oraz przyspiesza wymianę informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw, prowadząc do zwiększenia jego bezpieczeństwa i transparentności. W systemie można także przechowywać dokumenty przewozowe, zezwolenia czy umowy. Blockchain pozwala ponadto zawierać inteligentne kontrakty przez firmy z branży logistycznej.

Branża księgowa

Z nowoczesnych narzędzi blockchain mogą również korzystać biura rachunkowe. Technologia ta znacząco usprawnia ich pracę, a także pozwala zabezpieczyć prowadzone ewidencje i rejestry księgowe, elektroniczne faktury VAT czy inne dokumenty.

Blockchain to zatem nie tylko system wykorzystywany na rynku kryptowalut, lecz znajdujący ogromny potencjał w wielu sektorach gospodarki. Firmy wdrażające narzędzia oparte o tę nowoczesną technologię mogą odnieść wiele korzyści, zwiększając swoją konkurencyjność oraz usprawniając wiele procesów biznesowych. Jest ona dynamicznie rozwijana i udoskonalana, stając się istotnym elementem wzrostu gospodarczego.

Blockchain - wszystko, co warto wiedzieć o technologii, która stoi za kryptowalutami

Od pewnego czasu kryptowaluta bitcoin przyciąga uwagę już tylko negatywnymi nagłówkami. Ale ciągłe wahania kursowe nie wzruszają naukowców i przedsiębiorców. Ich interesuje niemal wyłącznie technologia stojąca za bitcoinem: blockchain. Za zamkniętymi drzwiami ludzie nauki pilnie pracują nad modelami biznesowymi bazującymi na nowej technologii. Pisarz Robert A. Küfner (Das Krypto-Jahrzehnt – Kryptodekada), który dzięki bitcoinowi został milionerem, twierdzi nawet, że blockchain ma potencjał na to, żeby całkowicie zmienić zasady rządzące światem gospodarki i biznesu.

Czy to tylko myślenie życzeniowe, czy faktycznie coś w tym jest? Pewne jest, że technologia ta nie zaistniała jeszcze w codzienności. Mało który konsument wie, co to jest blockchain i gdzie oprócz kryptowalut znajduje zastosowanie – chyba że sam wykorzystuje tę technologię.

Co to jest blockchain?

Blockchain jest technologią pozwalającą dokumentować transakcje biznesowe jak zamówienia albo handel kryptowalutami. Działa podobnie jak książka kasowa w świecie analogowym: wszystkie transakcje odbywające się w określonym czasie są zapisywane w pliku zwanym blokiem. Tak jak na stronie w książce kasowej miejsce w bloku pozwala zapisać określoną liczbę transakcji. Jeśli dochodzi nowa transakcja, potrzebne są wszystkie wygenerowane dotychczas bloki danych. Te są ze sobą połączone za pomocą technologii szyfrującej. Tak powstaje nieustająco rosnący łańcuch bloków danych – blockchain.

Foto: Shutterstock

Czy technologia blockchain jest bezpieczna?

Eksperci są przekonani, że technologii można zaufać, ponieważ każda operacja obliczeniowa jest sprawdzana i opatrywana niezmienialnym kodem (wartość hash), złożonym z liczb i liter. Blok danych otrzymuje natomiast kolejną, wyliczoną wartość hash. Bez wartości hash tego bloku nie można utworzyć nowego. Następczo nie można też zmienić żadnego bloku, bo zmieniałoby to jego pierwotną wartość hash. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, cały blockchain nie jest zapisywany centralnie na jednym komputerze, tylko rozdzielony na wiele maszyn uczestniczących w systemie blockchain. To sprawia, że manipulacje są jeszcze mniej prawdopodobne.

Czy blockchain może trafić do codzienności?

Nawet zdaniem ekspertów zanim dojdzie do ostatecznego przełomu, upłynie jeszcze kilka lat. – Z technologią blockchain jesteśmy tam, gdzie internet w latach dziewięćdziesiątych – uważa prof. dr Gilbert Fridgen z Instytutu Fraunhofera we Frankfurcie. W cyfrowym świecie jutra blockchain wywróci do góry nogami wiele branż takich jak internet, przepowiada również kryptowalutowy milioner Robert A. Küfner. Jego firma Advanced Blockchain AG już doradza firmom z branży budowy maszyn oraz koncernom motoryzacyjnym. Specjalista dostrzega potencjał wielkich zysków w bankach, giełdach, ubezpieczeniach, logistyce, w ochronie zdrowia i firmach dostarczających energię.

Kwietniowy numer Komputer Świata A w nim bonus: 30 dni konta Premium w Rapideo, DVD z najlepszymi programami, testy 14 słuchawek wireless, Samsunga Galaxy S10+ i 8 kart graficznych. Dodatkowo, pakiet startowy do gry Mars Tomorrow, 6 pełnych wersji o wartości 660 zł, wskazówki do Windows 10 oraz wszystko o Blockchain - technologii stojącej za kryptowalutami. Komputer Świat 5/2019 jest dostępny w kioskach oraz na ksplus.pl (e-wydanie) i Literia.pl (wydanie papierowe).

Co to jest smart contracts?

W wielu branżach i dziedzinach blockchain może wkrótce przyspieszyć procesy robocze i zminimalizować nakłady oraz koszty. Ważną rolę odgrywają tu smart contracts. Te mogą w dłuższej perspektywie sprawić, że zbędni będą notariusze, bo na podstawie blockchain każdy na przykład przy zakupie domu będzie mógł sprawdzić, czy określone przesłanki są spełnione, czy nie. Albo blockchain potwierdzi, czy za transakcję w internecie faktycznie zapłacono czy nie. Technologia jeszcze nie jest dojrzała, ale wkrótce trzeba będzie stworzyć ramy prawne dla tak odbywających się transakcji.

Kto już testuje?

Zdaniem branżowego stowarzyszenia Bitkom gospodarka upatruje w tej technologii dużej szansy. Przeprowadzono już wiele projektów pilotażowych, inne właśnie trwają. Deutsche Bahn planuje na przykład zapisywanie wszystkich usług związanych z podróżą w block­chain. Start-up Slock.it opracowuje inteligentne zamki, otwierane i zamykane za pomocą smart contracts w block­chain. Dr. Oetker uczestniczył w projekcie, w którym blockchain zastąpił papierową dokumentację w obrocie paletami. Zastosowanie blockchain znajdzie również w ochronie zdrowia, na przykład w transplantologii. Szczególne zainteresowanie zdradza również sektor energetyczny.

Foto: Shutterstock

Całkiem konkretnie: dystrybucja prądu przez blockchain

Start-up Corrently oferuje specjalną taryfę energetyczną, gdzie za każdą zużytą kilowatogodzinę ekoprądu klienci otrzymują notę uznaniową zapisywaną w blockchain, która zmniejsza ich koszty energii. W Kempten firma energetyczna AÜW uruchomiła pilotażowy projekt – cyfrową platformę handlową. Klienci z własną instalacją solarną na dachu dzielą się zbędnym prądem z sąsiadami, a transakcje są dokumentowane w blockchain. Sonnen GmbH, dostawca inteligentnych magazynów energii, połączył inteligentne akumulatory 30 tysięcy domostw w Sonnen Community. Gospodarstwa domowe mają na własne potrzeby instalacje solarne albo wiatraki produkujące prąd. Dodatkowo mogą uczestniczyć w projekcie Sonnen GmbH, w którym biorą udział również dystrybutorzy energii TenneT oraz IBM. Gospodarstwa domowe udostępniają zmagazynowaną, niepotrzebną energię sieciom publicznym w celu kompensacji wywołanych pogodą wahań podaży energii słonecznej lub wiatrowej. Moc każdego akumulatora w społeczności jest zapisywana w blockchain i operator sieci może błyskawicznie zdecydować, który akumulator przyłączyć, aby zbilansować podaż z potrzebami.

Jak pracochłonny jest blockchain?

Krytycy bitcoina zgłaszają zastrzeżenia, że produkcja kryptowalut wymaga mnóstwo mocy obliczeniowej i generuje potworne koszty energii. Zdaniem aktywistów z ruchów ochrony środowiska potrzebna do tego energia w roku 2018 stanowiła około jednej dziesiątej zużycia prądu w Niemczech. Eksperci jak prof. dr Gilbert Fridgen ostrzegają jednak przed utożsamianiem blockchain i bitcoina. Istnieje wiele odmian blockchain i naukowcy intensywnie pracują nad redukcją mocy obliczeniowej oraz zużycia energii. W blockchain w branży energetycznej liczba uczestników jest mniejsza, a generowanie nowych bloków danych jest prostsze w porównaniu z bitcoinem.

Czy wszyscy będziemy używać blockchain?

Pierwsze masowe zastosowania technologii opartych na block­chain pojawią się zdaniem ekspertów w latach dwudziestych XXI wieku. Jako konsumenci nie musimy się obawiać, że nasz komputer zostanie zablokowany przez obliczenia transakcji albo że będziemy musieli zwiększyć jego moc obliczeniową. Blockchain stanie się elementem cyfrowej infrastruktury, a jako użytkownicy będziemy go używać, nawet tego nie zauważając. – Dziś ludzie również nie zauważają technologii, jaka jest potrzebna do korzystania z banku online – mówi prof. dr Gilbert Fridgen. Blockchain będzie wszechobecny w tle.

Więcej testów i poradników znajdziesz w najnowszych numerach Komputer Świata i Niezbędnika:

Kup nowy numer Komputer Świata w wersji elektronicznej (8,90 zł) lub papierowej (9,90 zł)

Kup nowy numer Niezbędnika w wersji elektronicznej (8,90 zł) lub papierowej (9,99 zł)

Nie chcesz przegapić nowych numerów? Zamów prenumeratę papierową lub e-prenumeratę

Komputer Świat 5/2019 Artykuł pochodzi z Komputer Świata 5/2019. Więcej programów i poradników znajdziesz w e-wydaniu magazynu dostępnym w serwisie ksplus.pl. Wersję papierową Komputer Świata można zamówić na Literia.pl.

Zobacz speedtest Huawei P30 Pro vs Xiaomi Mi9: